صحبتهای حسین نژاد از اعضا و مسئولان سابق مجاهدین

صحبتهای حسین نژاد از اعضا و مسئولان سابق مجاهدین (فرقۀ رجوی)
در تلویزیون مردم دوشنبه 14 ژانویه    

 روزدوشنبه 14 ژانویه 2019 برابر با 24 دی ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن - ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی وساعت 20:30 بوقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق در مصاحبه با تلویزیون مردم دربارۀ موضوعات زیر:
‏1-‏ نگاهی به مرگ و میرهای پیاپی مخالفان درون تشکیلاتی فرقۀ رجوی در زندان اشرف 3 آلبانی و خاطراتم با شادروانان محمد سیدی کاشانی و بهزاد مسعودی
 ‏2-‏ بررسی فیلمهای پخش شده از طرف رسانه های فرقۀ رجوی از مراسم تشییع و تدفین تا حضور و سخنرانی مریم رجوی در قلعۀ اشرف سه و سناریو چینی های دیگر برای خنثی کردن افشاگریهای جداشدگان ‏3-‏ دست و پا زدنهای فرقۀ رجوی برای برگرداندن فضای تنفر از فرقه در آلبانی به دنبال فعالیتهای افشاگرانۀ پدر و مادر خانم سمیه محمدی
 ‏4-‏ اهداف ترفندهای تبلیغاتی و صحنه سازیها و سناریوسازیهای امنیتی تروریستی فرقۀ رجوی در اروپا و آمریکا از جمله نمونۀ اخیر آن در آلبانی صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیرتلویزیون مردم بودند. بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک بطورمستقیم با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرامطرح کردند. توجه همۀ علاقمندان را بدیدن وشنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید: