بیست و چهارمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد


بیست و چهارمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن »یاران ایران

بیست و چهارمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق– شمارۀ ماه مارس 2019 – به زبان فرانسه به نام  (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

 

شمارۀ بیست و چهارم این مجله (شمارۀ ماه مارس 2019) شامل مطلب زیر می باشد:

  • گزارش خبری و مصور شرکت و دیدارها و گفتگوهای اعضای انجمن زنان – مسئولان زن جداشده از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) – شامل خانمها بتول سلطانی، زهرا معینی و حمیرا محمد نژاد و نیز آقای رضا جبلی از کانون آوا در کنفرانسی در پارلمان اروپا به مناسبت 8 مارس روز زن با حضور خانم موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیۀ اروپا با تصاویری از دیدارهای نامبردگان با خانم موگرینی در محل کنفرانس.
  • قسمت سوم و آخر از گزارش و مقالۀ تحلیلی مفصل و جامع روزنامۀ گاردین انگلستان در شمارۀ روز جمعه 9 نوامبر 2018 خود با عنوان «تروریست ها، فرقه ای ها یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ آنها برای انقلاب ایران جنگیدند و سپس برای صدام حسین. ایالات متحده و انگلستان آنها را یک بار محکوم کرده اند اما اکنون مخالفت آنها با تهران باعث شده که آنها از طرفداران سخت کاخ سفید باشند» نوشته و تهیۀ خبرنگار این روزنامه آقای آرون مرات از تروریسم و اعمال فرقه ای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از گذشته ها تا امروز در ایران و عراق و در این قسمت به شرح برخی مرگهای مشکوک و سرکوبها و فشارها در داخل تشکیلات این فرقه و حملات مأموران آن به جداشدگان و مخالفان از جمله به آقای مصطفی محمدی و همسرش در آلبانی و طرح موضوع تلاش آنها در آلبانی برای دیدار با دخترشان سمیه محمدی و ممانعت سران فرقه از این دیدار پرداخته است.
  • قسمت اول از مقالۀ مفصل سایت تی آر تی (رادیو و تلویزیون ترکیه) با عنوان "سازمان مجاهدین خلق ایران تحت حمایت آمریکا چه نوع فرقه ای است؟" به تاریخ 14 فوریۀ 2019 که در این قسمت به شرح سوابق تروریستی این فرقه و گنجاندن آن در لیستهای تروریستی آمریکا و اروپا پرداخته است. قسمتهای بعدی این مقاله در شماره های آینده در این مجله منتشر خواهد شد.

دانلود شمارۀ جدید مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» شمارۀ بیست و چهارم (ماه مارس 2019)‏