بیست و پنجمین و بیست و ششمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

 

بیست و پنجمین و بیست و ششمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شماره های ماههای آوریل و مه 2019 – به زبان فرانسه به نام  (این هم همان است)(تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) هر کدام در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد

.

شمارۀ بیست و پنجم این مجله (شمارۀ ماه آوریل 2019) شامل مطالب زیر می باشد:

  • گزارش سایت خبری تحلیلی آمریکایی آکسیوس به قلم جاناتان سوام در شمارۀ مورخۀ 21 آوریل 2019 این نشریۀ الکترونیکی با عنوان «پمپئو با حمله به ایران مخالفت کرده و سازمان مجاهدین را رد می کند» در مورد مصاحبۀ اخیر پمئو مبنی بر عدم تصمیم حمله به ایران و تکذیب هر گونه ارتباط دولت آمریکا با فرقۀ رجوی و نیز با پرداختن به سوابق تروریستی این فرقه بویژه قتل مستشاران آمریکا در زمان شاه و جنایتهای تروریستی آن در ایران وعراق از جمله همکاری با صدام حسین در کشتار کردهای عراق که علیرغم این موارد سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از حمایتهای برخی مقامات آمریکایی از جمله  جان بولتون و رودی جولیانی در دولت ترامپ برخوردار می باشد. در این مقاله یا گزارش خبری تحلیلی مقادیر و موارد پول گرفتن بولتون و جولیانی از فرقۀ رجوی تشریح شده است.
  • قسمت دوم و پایانی مقالۀ مفصل سایت تی آر تی (رادیو و تلویزیون ترکیه) با عنوان "سازمان مجاهدین خلق ایران تحت حمایت آمریکا چه نوع فرقه ای است؟" به تاریخ 14 فوریۀ 2019 که در این قسمت به مناسبتهای درونی و تشکیلاتی فرقۀ رجوی و جداسازی اجباری همسران و سپس به حمایتهای آمریکا از این فرقه بعد از سرنگونی صدام حسین در عراق و پیش از آن به حمایتهای صدام حسین و ارتش آن از این فرقه و سیر تبدیل شدن آن از یک گروه سیاسی به یک فرقه با ایدئولوژی التقاطی اسلام و مارکسیسم پرداخته است.

شمارۀ بیست و ششم مجلۀ فرانسوی اعضای سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شمارۀ ماه مه 2019 نیز حاوی مطالب زیر می باشد:

  • مقالۀ تحلیلی مجلۀ آمریکایی «آمریکن کنزرواتیو» در شمارۀ مورخۀ 12 آوریل 2019 با به قلم دانیل لاریسون با عنوان «مأموریت سازمان مجاهدین برای ایران» در رابطه با تلاشهای فرقۀ رجوی در آمریکا برای لابی سازی با پرداخت پول از جمله به تام ریج و بولتون و جولیانی در جهت تأثیر گذاری روی سیاستهای دولت آمریکا در قبال ایران و هشدار نسبت به این تلاشها با توجه به همکاریهای این فرقه با صدام حسین و اقدامات تروریستی آن و نیز درج اظهارات سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجۀ آمریکا مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) فاقد پایگاه در میان ایرانیان می باشد و آمریکا از این سازمان حمایت نمی کند.
  • قسمت اول از مقالۀ مجلۀ فرانسوی «گلوبال سکوریتی» با عنوان «شناختی از سازمان مجاهدین خلق» حاوی تاریخچه و خلاصه ای از گذشته و حال سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از ایران تا فرانسه و سپس اخراج آن از فرانسه به عراق و سرانجام اخراج آن از عراق به آلبانی به دنبال بسته شدن قرارگاه اصلی آن (اشرف) و انتقال افراد آن به کمپ لیبرتی کمپ سابق آمریکایی ها در غرب بغداد و فقدان پایگاه مردمی این سازمان در ایران به علت همکاریهایش با ارتش صدام حسین در جنگ علیه ایران و نیز کشتار کردهای عراق. قسمت بعدی این مقاله در شمارۀ آیندۀ مجلۀ فرانسوی انجمن یاران ایران منتشر خواهد شد.

دانلود شمارۀ 25 مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» (ماه آوریل 2019)‏

دانلود شماره 26 مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» (ماه مه 2019)