دیدار و گفتگوی دو تن از جداشدگان فرقۀ رجوی با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

روز دوشنبه  13 ماه می 2019 برابر با 23 اردیبهشت 1398 آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجویبا مسئولان سفارت آلبانی در پاریس دیدار و گفتگو کردند.

 

آنها ضمن ابراز نگرانی خود از انحلال سازمان رمسا که توسط دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد برای رسیدگی به زندگی و خواسته های جداشدگان از سازمان مجاهدین در آلبانی تشکیل شده بود و قطع تمام حقوق و مزایای پناهجویی جداشدگان از این فرقه از جمله قطع کمکهای پزشکی و درمانی به آنان و عدم تعریف مشخص قانونی و بین المللی از استاتوی آنان در این کشور و در نتیجه عدم اعطای مدارک معتبر و رسمی به آنان بویژه برای کار و شغل و نیز سفر به خارج آلبانی؛ تأکید کردند که در این وضعیت خطیر جداشدگان از این سازمان، محرومیت و ممنوعیت آنان از دیدار با خانواده هایشان و کمک گرفتن از آنان برای بهبود وضع زندگی شان به علت امتناع دولت آلبانی از دادن ویزای ورود به دارندگان گذرنامۀ ایرانی، این افراد در حقیقت در این کشور به وضعیتی بدتر از زندانیان دچارند چرا که هر زندانی در سراسر دنیا از حد اقل حقوق و امکانات زندگی و درمان و بویژه ملاقات با افراد خانواده اش برخوردار است.

آقایان حسین نژاد و فتاحیان در این دیدار خواسته های جداشدگان از سازمان مجاهدین در آلبانی را که در نامه هایشان به مقامات این کشور آمده است به مسئولان سفارت آلبانی در پاریس ارائه دادند و آنان نیز به نوبۀ خود ضمن استقبال از این دیدار و تأکیدات قول دادند که مطالب مطرح شده در این دیدار را به اطلاع مقامات مسئول کشور آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در این کشور برسانند.