جان بولتن و سرنگونی رژیم

نوشتۀ رضا صادقی جبلی عضو قدیمی سابق سازمان مجاهدین

Résultat de recherche d'images pour

 قول فرقه رجوی برای سرنگونی رژیم در سال ۲۰۱۸ که البته قول جان بولتن به مریم قجر بود نه تنها به واقعیت  نرسید بلکه به نوشتۀ روزنامۀ اسرائیلی هاآرتص آقای بولتن اعلام کرد واشنگتن در پی تغییر رژیم در ایران نیست.

.این آقای بولتن در بیست و پنج ساله گذشته خیلی سعی کرد که آمریکا ایران را بمباران کند ولی بیچاره مانند رجوی مرحوم آرزویش را به گور خواهد برد

البته این عقب نشینی آقای بولتن نه از صمیم قلب بلکه به دلیل ترس از اخراج بوده چون آقای ترامپ نه تنها خواستار جنگی دیگر در منطقه نیست بلکه میخواهد بقیۀ نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج کند و امروز اعلام کرد «اگر سیاست خارجی آمریکا در دست جان بولتن بود آمریکا حالا درگیر چهار جنگ شده بود».

به این ترتیب بولتن فعلا فتیله را پایین کشیده و به بوزینه خود مریم قجر بعد از تمام خوش رقصی ها و وطن فروشی هایش پیام داده است که دوران پیری و بازنشستگی را فعلا در آلبانی شروع کنید تا بعد!!.

البته این موضوع برای فرقه رجوی تازگی ندارد و در حدود سی وشش سال گذشته هر آنچه از دست رجوی جنایتکار و وطن فروش برای نابود کردن ایران بر آمده انجام داده است و در این راه بسی دشوار انواع و اقسام اربابان ضد ایرانی را هم امتحان کرده است ولی در نهایت ذلت و خواری فعلا یا مرده است و یا مرده اش کرده اند که در هر دو حال فرقی نمی کند.

سازمانی که روزی ادعا می‌کرد حمایت  خلق قهرمان ایران را پشت خود دارد و برای آزادی و سعادت خلق قهرمان ایران مبارزه می‌کند به چنان فرقه ضد ایرانی تبدیل شد که در بازار ایران فروشی بین جنایتکاران ضد ایرانی و برای نابود کردن ملت ایران دست بدست می‌شود و به این مزدوری هم افتخار می‌کند.

همگی به یاد داریم که مریم قجر کتاب شهدای مجاهدین را که رجوی تقدیم امام حسین کرده بود در آلبانی طی مراسمی تقدیم جان مک کین کرد!!. نیرنگ و دجالیت رجوی را بنگر که چگونه  بالاترین ارزش‌های ایدئولوژیک خود را هم دست بدست می کند و  بی دلیل نیست که خودش و فرقه اش به چنین ذلت و خواری افتاده اند.

البته برای ما اعضای سابق این فرقه به خوبی روشن است که رجوی هرگز برای سرنگونی رژیم روی ملت ایران سرمایه گذرای نکرد چرا که به خوبی می دانست که مورد تنفر مردم ایران می باشد و از آنجا که دعوایش با رژیم بر سر قدرت و نه آزادی بود بهمین دلیل حاضر است ایران به ویرانه تبدیل شود ولی خودش به قدرت برسد.

ترامپ، بولتن، بن سلاخ و نتانیاهو رفتنی هستند ولی مردم ایران ماندنی.

زنده و پاینده باد ایران