خاطره ای از روز حمله و کشتار اشرف در عراق به مناسبت سالگرد آن

 

 

Résultat de recherche d'images pour
نوشتۀ مالک بیت مشعل جدا شده از تشکیلات سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در آلبانی

هموطنان عزیز

میخواهم خاطره ای تلخ از ۱۰شهریور 92 حمله و کشتار در اشرف عراق را برای شما بازگو کنم تا ببینید ما چطور از دست این تشکیلات ومسئولینش رنج می بردیم.

 

در لیبرتی بودم که صبح زود بلند شده بودم کارهایم را انجام بدهم ومنتظر بیگاری روزانه طبق معمول بودم که سعید تقدیری که اف جی یعنی مسئول سه یکان چهار نفره بود مرا صدا زد و گفت که خبر رسیده به اشرف حمله شده لذا الآن همه در سالن باشند. من هم رفتم لباس عوض کردم و برگشتم سالن دیدم که تلویزیون مجاهدین یکی یکی عکسهای کشته شدگان را نشان می دهد وهمه در حال گریه هستند چون اجساد دوستان خودشان را که سالها با هم بودند می دیدند. صحنه ی خیلی دلخراشی بود. چهره ها را که نگاه می کردی انگار همه به رجوی می گفتند: اگر قرار بود اشرف را بدهی خوب بدون خونریزی میدادی پس معلوم است حتما باید افراد بی سلاح و بی دفاع سازمان را جلوی گلوله فرستاد و خون و اجساد افراد سازمان باشد  تا بهرۀ سیاسی خودت را ببری و لعنت ونفرین بود که در دلها وزبانها نثار رجوی می کردند.

مالک شراعی را که در این حمله حضور داشت وسیر تا پیاز ماجرای این حمله را می دانست و اطلاعات زیادی در مورد آن داشت چون قصد جدا شدن داشت در لیبرتی نتوانستند بکشند تا اینکه در آلبانی کشتند.

بعداز این حمله نشستها شروع شد که بتوانند همه را ساکت کنند و با مراسم و انواع برنامه ها افراد را مشغول کردند. در یکی از نشستها درلیبرتی که خود رجوی با چت صحبت می کرد نوار ضبط شدۀ نفراتی را که کشته شده بودند گذاشتند و اینجا اکثرا فهمیدند که اینها اصلا انتخاب شده بودند تا در اشرف بمانند و به علت مخالفتهایی که با خط فرقه داشتند کشته بشوند که یکی از آنها حسین مدنی بود که با خط ماندن در عراق مخالف بود .

بله عزیزان؛

بعد ها هم که تعداد زیادی از افراد را بردند تو ی اعتصاب غذا که اکثر افراد تا الان دارند رنج آن را در بدنهایشان می کشند و بعضی هم ناقص شدند که البته خود آن اعتصاب غذا در لیبرتی داستانهای بسیار غم انگیزی دارد.

بنابر این ببینید این تشکیلات فرقۀ رجوی چطور برای جان انسانها آن هم افراد خودش ارزشی قائل نیست. خود رجوی همیشه می گفت ما راه خودمان را با خون باز میکنیم ما از اشرف و عراق بیرون نمی رویم حتی اگر قرار باشد همه تان کشته بشوید یا بمیرید.

صد لعنت و نفرین بر رجوی و دیگر سرمداران فرقه اش

مالک بیت مشعل – تیرانا - آلبانی

 10 شهریور 1398

 1 سپتامبر 2019