بیست و هفتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و هفتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن 2019 – به زبان فرانسه به نام «ین هم همان است» (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

 

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ بیست و هفتم این مجله (شمارۀ ماه ژوئن 2019) شامل مطالب زیر می باشد:

  • مقالۀ «زنان در داعش و مجاهدین قربانیان فرقه های ویرانگر» در مورد وضعیت زنان در فرقۀ رجوی با نقل قولهای متعدد از زنان جدا شده از فرقه و زندان و شکنجه و قتل داخل تشکیلات این فرقه علیه زنان مخالف که خواستار بیرون رفتن از آن بودند و اعمال انواع محدودیتها علیه آنان.
  • قسمت دوم از مقالۀ مجلۀ فرانسوی «گلوبال سکوریتی» با عنوان «شناختی از سازمان مجاهدین خلق» حاوی دنبالۀ تاریخچه و خلاصه ای از گذشته و حال سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و در این قسمت شرح انفجارها و بمب گذاریهای دهۀ شصت به دست این فرقه در ایران و دیگر اعمال تروریستی آن در ایران و عراق و حملۀ پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی در پاریس و دستگیری او و عواملش به اتهام تروریسم و پول شویی و سپس شرح لابی سازیهای فرقۀ رجوی در آمریکا با توزیع پولهای کلان بین سیاستمداران سابق آمریکایی و اعترافات آنها به گرفتن پول از فرقۀ رجوی. قسمت سوم و پایانی این مقاله در شمارۀ آیندۀ مجلۀ فرانسوی انجمن یاران ایران منتشر خواهد شد.

دانلود شمارۀ 27مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» (ماه ژوئن 2019)‏