بیست و هشتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و هشتمین شمارۀ مجلۀ فصلی انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماههای ژوئیه، اوت، سپتامبر 2019 – به زبان فرانسه به نام «ین هم همان است» (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 12 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ بیست و هشتم این مجله (شمارۀ تابستان 2019) شامل مطالب زیر می باشد:

  • مقالۀ روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز در مورد اخراج جان بولتون لابی فرقۀ رجوی از کاخ سفید توسط رئیس جمهور آمریکا با عنوان: «ایران با احتیاط از عزل جان بولتون استقبال می کند. تهران می گوید عزل مشاور ترامپ چشم انداز مذاکرات با واشنگتن را نزدیک نمی کند». تیتر اصلی مجله در این مورد: «اخراج لابی سازمان مجاهدین از کاخ سفید ضربۀ هولناک بر پیکر این فرقه» می باشد.
  • قسمت سوم و پایانی از مقالۀ مجلۀ فرانسوی «گلوبال سکوریتی» با عنوان «شناختی از سازمان مجاهدین خلق» حاوی دنبالۀ تاریخچه و خلاصه ای از گذشته و حال سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و در این قسمت به ریزش شدید نیرویی در فرقۀ رجوی بویژه بعد از سقوط صدام و خلع سلاح این فرقه توسط نیروهای آمریکایی و به تقلبهای این فرقه در جمع آوری پول تحت عنوان کمک مالی و در نهایت به اقوال و نظرات در مورد سرنوشت مسعود رجوی و ناپدید شدن او بعد از سقوط ارباب و حامیش صدام حسین پرداخته است.
  • و 4- نامه های آقای قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و آقای عیسی آزاده از مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین به شهردار منطقۀ یک پاریس در اعتراض به اجازه دادنش به فرقۀ رجوی برای استفاده از امکانات این شهرداری در جهت مطرح ساختن خود به علت بی پایگاهی اش و منفوریتش در نزد ایرانیان.

دانلود شمارۀ 28 مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» (تابستان 2019)‏