بیست و یکمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

 

 

Qui se RessembleS’assemble  بیست و یکمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق– شمارۀ ماه دسامبر 2018 – به زبان فرانسه به نام   

 این هم همان است - (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد

شمارۀ بیست ویکم این مجله (شمارۀ ماه دسامبر 2018) شامل دو مطلب زیر می باشد

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 123

مصاحبه با حسین نژاد در مورد پیام اخیر رجوی و سناریوهای امنیتی تروریستی فرقه او

نگاهی به پیام اخیر رجوی و سناریوهای امنیتی تروریستی اخیر فرقه اش

روزدوشنبه 12 نوامبر 2018 برابر با 21 آبان ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن - ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 به وقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق دربارۀ موضوعات زیر:

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 127
DSC 1321

برگزاری نمایشگاه بین المللی عکس در مرکزرسانه ای پارلمان اروپا

نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان "تروریسم بین الملل" از دوشنبه سوم  تا دوشنبه دهم دسامیر2018 بمدت یکهفته در محل مرکزرسانه ای پارلمان اروپا واقع در بروکسل افتتاح گردید. در این نمایشگاه عکسها وتابلوهایی از جنایات گروه های مختلف تروریستی به معرض نمایش در آمد. 

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 143

پیام سازی ناشیانه به اسم رجوی اعتراف آشکار به شکست فریبکاریهای گذشتۀ فرقه

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

 

پیام شماره 11 که به اسم رجوی مفقود الاثر توسط فرقه اش منتشر شده بدون اینکه جرأت اعلام سرنوشت او را داشته باشند دارای تناقضات و فریبکاریهای کهنه شدۀ مضحکی است که در رسانه های فرقۀ رجوی منتشر شده فرقه ای که اکنون تنها امید و تکیه اش به آمریکا است و در همین پیام نیز به آن آشکارا اعتراف می کند و نیز این پیام ‏اعتراف رهبران کنونی آن به شکست کامل فریبکاریهای گذشته و وعده و وعیدهای سرنگونی شان با عنوان سال و ماه و روز و ساعت «سین»!! و به بی پایگاهی خود در میان ایرانیان با توسل به یاوه های مضحکی مانند «کانونهای ‏شورشی» و «شوراهای مقاومت» در داخل کشور!! و مشخصا اعتراف این فرقه به پوچی وعدۀ سر ‏بهمن ماه و عقب نشینی اش از این وعده و تعهد گیری را به خوبی نشان می دهد.‏

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 415

به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی

 اواخر مهر سال 1352 حدود 2 هفته بعد از دستگیریم در بند 1 زندان کمیتۀ ساواک در مرکز تهران با دو نفر از اعضای سازمان چریکهای فدایی هم سلول بودم. روزی یکی شان که جدیدتر بود و بعد از من آمده بود وقتی از بازجویی و شکنجه به سلول برگشت و در حالیکه تمام پاها و پشتش از شدت شلاق و شکنجه آش و لاش بود و من و آن هم سلولی فدایی قدیمتر...

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 101