Résultat de recherche d'images pour

سرنگونی رژیم تا 22 بهمن!!

نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین

 

در چند روز گذشته اخبار کال کنفرانس بهزاد نظیری از عناصر سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که از داخل مناسبات فرقه  به بیرون درز کرده را خواندم که بیشتر یک غلط کردم گویی بود که البته این بار از زبان برادر بهزاد عنوان می شد.

فرقۀ وطن فروش رجوی برای برآورده کردن آرزوی جان بولتن ضد ایرانی سال گذشته 22 بهمن 97 را روز سرنگونی رژیم اعلام کرده بود و از اسیران و اعضای فرقه هم تعهد نامه گرفته بود که تا این زمان با فرقه بمانید و اگر نرفتیم ایران میتوانید جدا شوید و دنبال زندگی خود بروید.

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 1666
Résultat de recherche d'images pour "‫کال کنفرانس بهزاد نظیری‬‎"

وعدۀ سرنگونی و آماده باش از رجوی تا بهزاد نظیری

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

tفرستادن بهزاد نظیری در چنین میدانی و اعلام آماده باش از سوی شخص دست چندم دربار رجوی دور از انتظار نبود زیرا رجوی سالیان سال خودش از تقریبا از سی سال پیش به این سو هر سال را سال سرنگونی و آماده باش و سال س و سال آ و آیک و آ دو و آ سه و سال ل و سال م وو... تمام حروف الفبا را برای این سرنگونی رژیم بکار برده ولی دریغا از یک تحلیل درست ولی همین شعارها هم همگی در سرفصلهای مختلف  دروغ از آب در می آمد.

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 810

افشای کمک مالی فرقه رجوی به حزب راست گرای افراطی اسپانیا در مطبوعات این کشور

اقای الخو ویدال کوادراس هم دریافت پول را تائید کرده است. روزنامه ال دیاریو اشاره می کند : همانطور که در روزنامه ال پاییس یکشنبه نشان داد، حزب راست گرای افراطی 146 مرتبه کمک های مالی به ارزش  800.000 یورو برای تامین مالی انتخاباتی دریافت کرده اند. 

کمک مالی فرقه رجوی به حزب راست گرای افراطی اسپانیا

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 2203
بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق– شمارۀ ماه ژانویه 2019 – به زبان فرانسه در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 586

صحبتهای حسین نژاد از اعضا و مسئولان سابق مجاهدین

صحبتهای حسین نژاد از اعضا و مسئولان سابق مجاهدین (فرقۀ رجوی)
در تلویزیون مردم دوشنبه 14 ژانویه    

 روزدوشنبه 14 ژانویه 2019 برابر با 24 دی ماه 1397 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن - ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی وساعت 20:30 بوقت ایران آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق رهبری مجاهدین درعراق در مصاحبه با تلویزیون مردم دربارۀ موضوعات زیر:
نوشته شده توسط Super User
بازدید: 646