خنده دار است تصور کنیم مریم برای کسی غیر از خودش حقی قائل باشد

همان طور که می دانید چند روزی است تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به شرایط سخت کاری و تاخیر در پرداخت حقوق اعتصاب کرده اند. رسیدگی به مطالبات صنفی کارگران قطعا وظیفه مسئولان ذیربط می باشد و مانیز از کارگران محترم تقاضا داریم مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند... 

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 678

وجه اشتراک فرقه رجوی و آل سعود در حذف منتقدان

رژیم کودک کش آل سعود پدر معنوی و حامی مالی سازمان تروریستی مجاهدین می باشد . به راحتی می توان شباهتهای اراباب و نوکر را درک نمود که تمام توان و هدف آنها چیزی جز از بین بردن آزادی و محصور نمودن انسانها و عقایدشان در حال مطامع رهبران نبوده و نیست,سران فرقه رجوی بیش از چهار دهه است که با به اسارت در اوردن هزاران انسان قدرت تفکر و تعقل را از آنها سلب کرده اند و حقوق اولیه آن ها را پایمال نموده اند.جالب اینجاست که این فرقه خیانتکار داعیه حقوق بشر و برقرار ی دموکراسی دارند و جالبتر اینکه با دشمنان ملت ایران همپیمان می شوندو از جنایاتشان بر علیه مردم ایران تمامت قد حمایت می کنند و کارنامه خود را هر روز سیاه تر می کنند...

نوشته شده توسط Super User
بازدید: 2342