نامه به آقای سکول بالا مدیر محترم تلویزیون ویزیون پلاس و مجری برنامه «رئال  استوری» در آلبانی

اینجانب عیسی آزاده از مسئولین و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین خلق هستم که بیش از سی سال در بخش های مختلف آن  فعالیت داشته واز کمپ لیبرتی در عراق با کمک کمیساریای عالی پناهندگان و هم چنین دفتر ویژه سازمان ملل از این فرقه جدا شده ام و هم اکنون در کشور فرانسه زندگی می کنم.

نامۀ غفور فتاحیان به معاون وزیر کشور آلبانی مسئول پروندۀ حضور فرقۀ رجوی در این کشور

اینجانب غفور فتاحیان  که بیش از بیست سال از بهترین دوران زندگی ام را در سازمان مجاهدین به طور حرفه ای در قرارگاههای آن در عراق گذرانده ام، به اطلاع شما می رسانم طبق دستور مسعود و مریم رجوی رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ کس در تشکیلات این سازمان حق ازدواج ندارد و فقط رهبری این فرقه شامل مسعود و مریم رجوی حق داشتن همسر و زندگی خانوادگی را دارند.