نامۀ قدردانی غفور فتاحیان از سفیر سابق نروژ در ایران

اینجانب غفور فتاحیان به مدت بیش از بیست سال در قرارگاههای این  سازمان در عراق بطور حرفه ای بودم و در واقع می توانم بگویم که درآنجا همانند یک اسیرزندانی بودم که در آخر هم با هزاران بار تلاش و به جان خریدن مرگ و با کمک نیروهای  آمریکایی مستقر در پادگان اشرف در عراق توانستم فرار کنم و هم اکنون خوشبختانه در کشور فرانسه ساکن می باشم.

 

غفورفتاحیان - پیوندرهایی - 2 ژانویه 2018

 

Safir Norwegen
نامه قدردانی غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی از آقای رولد نس سفیر سابق نروژ در ایران به خاطر مقاله بسیار ارزشمندشان در روزنامه داگنس نرینگسلیو

جناب آقای سفیر رولد نس با عرض سلام و احترام و با تبریک سال نو 2019 بر شما و مردم نروژ؛

قبل از هر نکته ای تشکر و قدردانی خودم را از شما به خاطر افشای ماهیت پلید سازمان مجاهدین یا همان فرقه رجوی ابراز می کنم.

آقای سفیر

اینجانب غفور فتاحیان به مدت بیش از بیست سال در قرارگاههای این  سازمان در عراق بطور حرفه ای بودم و در واقع می توانم بگویم که درآنجا همانند یک اسیرزندانی بودم که در آخر هم با هزاران بار تلاش و به جان خریدن مرگ و با کمک نیروهای  آمریکایی مستقر در پادگان اشرف در عراق توانستم فرار کنم و هم اکنون خوشبختانه در کشور فرانسه ساکن می باشم.

آقای سفیر رولد نس

سازمان مجاهدین همان فرقۀ تروریستی و ضد بشری است که توسط مریم قجر و مسعود رجوی با شعار دروغین دموکراسی رهبری می شود که به یقین می توانم بگویم جنایت ضد بشری این سازمان بر علیه اعضای خود و میهن خود را تاریخ ایران به خود ندیده است.

آقای سفیر

آیا می دانید ما تمام اعضای سازمان در داخل کمپ اشرف سابق هیچگونه دسترسی به رادیو و تلفن و انترنت و تلویزیون و حتی کتاب را نداشتیم و در کمپ اشرف سابق در عراق بیش از 99 در صد از ما اعضای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شناختی از موبایل نداشتیم و نمی دانستیم که این وسیله چه کار می کند؟. همین اکنون هم در مقر دیگری که این سازمان در آلبانی به راه انداخته است استفاده از موبایل برای افراد ممنوع است و به صراحت به تمام نفرات گفته می شود که موبایل یعنی وزارت اطلاعات رژیم ایران!!

آقای سفیر

ما در کمپ اشرف بطور متوسط روزانه 18ساعت کار طاقت فرسا می کردیم که اکثر نفرات به علت کم خوابی و مواد غذایی به بیماریهای صعب العلاج مبتلا شدند و در طی روز تمام نفرات با کوچکترین خللی که در کار پیش می آمد شروع به چرت زدن می کردند و حتی این چرت زدن هم باید دور از چشم مسئولین سازمان می بود وگرنه مورد حسابرسی شدید و انواع ناسزاها قرار می گرفت.

در مناسبات درونی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) دوست داشتن و فکر کردن به خانه و خانواده و ابراز عواطف خانوادگی و هر گونه ارتباط با افراد خانواده حتی در داخل تشکیلات ممنوع بوده و می باشد و هر فرد باید جزئیات تمام آنچه که در این رابطه به ذهنش آورده بویژه یاد همسر سابق و یا کوچکترین احساس جنسی در ذهن خودش را در نشستی به نام «غسل هفتگی» بخواند و همۀ افراد هم باید در این نشستها شرکت کنند تا با رکیک ترین فحش ها روبرو شود.

آقای سفیر

در پادگان اشرف یک زندان مخوف بود که بعد از ورود نیروهای آمریکایی به کمپ اشرف آن را شبانه با لودر صاف کردند بطوریکه هیچ اثری از آن نماند... در این زندان و محل دیگری در کمپ اشرف به نام محور 2 سابق در سالهای 1994 و 1995 مسئولین سازمان به دستور مسعود و مریم رجوی بیش از هزار نفر از اعضای ناراضی را که به رجوی و خط مشی او انتقاد داشتند دستگیر و زندانی کردند که من بیشتر زندانیان و زندانبان آنها را می شناسم و شاهد این دستگیریها بودم.

در این زندان دهها نفر سربه نیست و کشته شده اند و یا در اثر شکنجه های وحشیانه و فشارهای جسمی و روحی خودکشی کرده اند که اثری از آنها نیست و از جملۀ آنان جلیل بزرگمهر و حمزه رحیمی و قربانعلی ترابی و و شمس الله گل محمدی و دهها نفر دیگر می باشند.

آقای علی امامی را که بیش از شصت سال سن داشت بقدری شکنجه کردند که توانایی حرف زدن نداشت.

شمس الله گل محمدی را که در اثر شکنجه و زندان از ناحیۀ کمر آسیب دیده بود و توانایی راه رفتن نداشت و با عصا راه می رفت به وسیلۀ سیم برق کشتند و سپس اعلام کردند که وی خودکشی کرده است.

علی رضا طاهرلو به علت شرایط سخت زندان و شدت شکنجه ها  توسط عوامل رجوی در پادگان اشرف، چندین بار در زندان اقدام به خودکشی کرده بود ولی هر بار توسط دوستانش در زندان از مرگ نجات یافته بود و سرانجام در سال 2013 در کمپ اشرف سابق به طرز مشکوکی کشته شد.

دهها و صدها مورد دیگر را با اسامی و مشخصات می دانم ولی اینجا گنجایش شرح آنها نیست و من برای اثبات تمام گفته هایم حاضرم در هر دادگاهی شرکت کنم و شهادت بدهم و هر انچه را که در طی این بیست سال بر سر خودم و سایر دوستانم آوردند بیان کنم و تک به تک گفته ها و نوشته های خود و دوستانم در این سالها را اثبات کنم.

با تشکر

غفور فتاحیان – پاریس – فرانسه

دوم ژانویه 2019

Mr. Ambassador Roald Ness, greetings and with the congratulations of the New year 2019 on you and the people of Norway;

Before any point, I express my gratitude and thanks to you for exposing the dirty nature of the PMOI or the Rajavi cult.

Mr. Ambassador

I am Ghafur Fattahian for more than twenty years at the headquarters of this organization in Iraq, and in fact I could say that I was like a captive who, at the end, tried and died to death with the help of US troops I was able to escape in Iraq at the Camp Ashraf in Iraq and now, luckily, I live in France.

Mr. Ambassador Roald Ness

The PMOI is the same terrorist and anti-human sect that is led by Maryam Ghajar and Massoud Rajavi with the false slogan of democracy, which I can certainly say that the organization's anti-human crime against its members and its homeland has not been seen in Iranian history.

Mr. Ambassador

Did you know that we did not have all the members of the organization inside the former Camp Ashraf any access to the radio and telephone and the Internet and television, and even the book, and in the former Camp Ashraf in Iraq, more than 99 percent of our members of the MKO (Rajavi Sect) We did not have a mobile phone and did not know what it was doing? The use of mobile phones for people is now forbidden in the organization's other headquarters in Albania, and it is explicitly mentioned to all those who call the Ministry of Information of the Iranian regime!!

Mr. Ambassador

At Camp Ashraf, we spent an average of 18 hours a day working for 18 hours, most of them suffering from severe illness due to lack of sleep and food, and during the day, all the people with the smallest impediment they were going to start to snooze. And even this nap should be far from the eyes of the organization's officials, otherwise it would be subject to severe audits and ill-fated cases.

In the internal relations of the Mojahedin organization (Rajavi sect), it is forbidden to love and think about home and family and expressing family affections and any communication with family members even inside the organization, and each person should have all the details of what is in his mind. He has brought her mind, especially the remembrance of her former wife, or the slightest sense of sex in her mind at a meeting called "Weekly Ghosts", and everyone should attend these sessions to face the most ruthless swears.

Mr. Ambassador

In the garrison of Ashraf, there was a dreaded prison that, after the arrival of US forces in Camp Ashraf, it was cleaned up at night with a loader, so that there was no trace ... In this jail and another place at Camp Ashraf called the 2nd Axis in 1994 and 1995, the authorities arrested and imprisoned more than a thousand dissident members who criticized Rajavi and his policy, which I knew most of their prisoners and their guards, and witnessed these arrests.

Dozens of people are not tortured and killed, or they have committed suicide through brutal tortures and physical and psychological pressures, including those of Jalil Zamaneh, Hamzeh Rahimi, Ghorbanali Torabi and Shamsollah Golmohammadi. There are dozens more.

Mr. Ali Imami, who was over thirty years old, tortured so much that he was unable to speak.

Shamsollah Gul Mohammadi, who was traumatized by the torture and imprisonment of the waist and unable to walk, walked on a cane with a power cord, then announced that he had committed suicide.

Ali Reza Taherlou was executed several times in prison in connection with the prison conditions and the severity of the torture by Rajavi agents in the Ashraf garrison, but each time he was saved from death by his friends in prison, and eventually expired in 2013 at Camp Ashraf. Suspiciously killed.

I see dozens and hundreds of other names with names and qualifications, but here they are not included in the description, and I am ready to testify to all the statements in any court, and to testify and whatever I have for myself and my other friends over the course of these twenty years. I would like to make a statement and to prove my words and writings and my friends in these years alone.

Thanks

Ghafur Fattahian – Paris – France

2/1/2019