• امروز یکشنبه, 29 بهمن 1396 - Sun 02 18 2018
 • پیوند رهایی

  در بارۀ ما

   

  سایت «پیوند رهایی» سایتی است مستقل که توسط گروهی از اعضا و مسئولین قدیمی جدا شده از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در سالهای اخیر که سالیان متمادی در عراق در قرارگاههای مختلف سازمان از جمله در اشرف و لیبرتی بودند و انجمنی به همین نام «پیوند رهایی» در فرانسه تشکیل داده اند اداره و نوشته می شود و هدفش افشای ماهیت فرقۀ رجوی و بیان مشاهدات و تجارب اعضا و مسئولین قدیمی جدا شده از کار و حضور سالیان در تشکیلات این فرقه و نقد خطوط و سیاستهای رجوی و دیگر سردمداران این فرقه و تلاش متحد و در پیوند با یکدیگر و با سایر جریانات و تشکلهای ایرانی و بین المللی طرفدار حقوق بشر برای رهایی و آزادی اسیران فکری و جسمی و روحی این فرقه از هفت حصار آن می باشد.

  در پاسخ به آنان که به ما می گویند چرا علیه رژیم نمی نویسید می گوییم:

  کسی در دنیا بیشتر از ما جدا شدگان سی سال تمام بدون خانه و خانواده و شب و روز بدون تعطیلی و بدون هیچ مرخصی در تشکیلات سازمان مجاهدین با رژیم مبارزه نکرده است از گفتن و نوشتن و ترجمه  صدها کتاب و مقاله و نشریه و سایت و تلاش نزد محافل بین المللی گرفته تا تانک و توپ و جنگ و عملیات وو... ولی ما بعد از سی سال آمده ایم بگوییم که نتیجه چه شد؟ آمده ایم به مردممان و ایرانیان بگوییم که رهبری غلط و بلکه خیانتکارانه بود چون به امید و اعتماد هم ما و هم مردممان و جنبش آزادیخواهانه شان ضربه زد با کارهای خلاف اخلاق و عرف و فرهنگ مردم ایران و همکاری با صدام و تکیه به جای مردم به قدرت خارجی. آمده ایم تا بگوییم که امروز مبارزه در داخل ایران جریان دارد و باید هم از اول در داخل ایران بود و همانجا اعدام و زندان و شکنجه می شدیم. امروز نرگس محمدیها حتی می بینی در سایتهای مجاهدین شده سمبل و پیشتاز مبارزۀ مردم و زنان میهنمان برای آزادی و نه مریم رجوی که با جولیانی هاو جان بولتون ها لاس و لاف غربت می زند و بیشتر به فکر صورت و لباس خود است و رسیدن به قدرت تا وضعیت مردم و میهن.

  ما   مطلقا مخالف نوشتن و گفتن و افشاگری علیه رژیم که حتی جناحهای داخلی اش بیشتر از بسیاری از نیروهای اپوزیسیون انجام می دهند نیستیم  و حتی بسا  موافقیم و به آنها دست مریزاد هم می  گوییم که البته چنانکه گفتیم در این مسیر به گردپای ما هم نمی رسند.

  ولی در شرایط فعلی وظیفۀ اول و آخر ما جدا شدگان که از داخل این تشکیلات می آییم افشای همین ضربه است که رجوی به جنبش آزادیخواهانۀ مردم ما علیه رژیم زده است و افشا و اعلام وضعیت دوستان و عزیزانمان که در هفت حصار رجوی گرفتار آمده اند و عاطل و باطل عمرشان تباه می شود بدون هیچ کاری و مبارزه ای برای مردم و میهن؛ باشد تا کمکی برای رهایی و آزادی آنها بکنیم. آیا وقتی از چند نفر که ته چاهی یا زیر آواری گرفتار شده اند («هفت حصار» تشکیلات رجوی را فقط می توان اینگونه تشبیه کرد) یک نفر توانسته باشد بیرون بیاید آیا خبرنگاران از او در مورد فواید آب و وضعیت محیط زیست و مضرات و علل زلزله و فواید اکسیژن و هیدروژن می پرسند یا فقط در مورد سرنوشت و وضعیت و تعداد و چگونگی زندگی افراد باقی مانده در ته آن چاه یا زیر آن آوار؟! و آیا وظیفۀ او در درجۀ اول و یا حد اقل برای مدتی تنها وظیفۀ او بیان وضعیت باقی ماندگان و چگونگی نجات آنها نیست؟ بدین قرار کسانی هم که به ما جدا شدگان که از آن چاه بیرون آمده ایم می گویند: چرا علیه رژیم مطلبی نمی نویسید؟ و به سادگی عقل کودک هم نتیجه می گیرند که پس رژیمی و اطلاعاتی هستید، در عمل هدفی جز در بردن رجوی و فرقه اش و دستیارانش از پاسخگویی به تاریخ و مردم ایران و مبارزات آزادیخواهانۀ این مردم ندارند و الا هر گز سرنگونی رژیم مثل ادعای رجوی که می گفت پشت جیم ما و یا زمانی هم پشت لیست تروریستی گیر کرده!! پشت علیه رژیم ننوشتن یا نگفتن ما گیر نکرده است.

  پیوند رهایی

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)