• امروز دوشنبه, 30 بهمن 1396 - Mon 02 19 2018
 • پیوند رهایی

  مجاهد خلق علی زرکش یزدی محکوم به اعدام به علت انتقاد به رجوی

  مجاهد خلق علی زرکش 


  سلسله مقالات به قلم داود باقروند ارشد از مسئولین قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین خلق و عضو سابق شورای ملی مقاومت

  مجاهد خلق علی زرکش یکی از ارزنده ترین رهبران مجاهدین خلق از خلال تمام آزمایشات موفق و سرفرازبیرون آمده است

  جانشین موسی خیابانی؛خالق انقلاب ایدئولژیک- فائم مقام رجوی

  همچنین ضد انقلاب ایدئولژیک- رجس زمانه – خائن و محکوم به اعدام (مسعود رجوی)

  علی زرکش کی بود؟

  • کی  و چرا از ایران خارج شد؟
  • کجا ها مستقر بود؟
  • چه کار و مسئولتی داشت؟
  • نقش او در مبارزه مسلحانه و تاکتیکهای نظامی چه بود؟
  • نقش او در انقلاب ایدئولژیک چه بود؟
  • آیا او فی الواقع پیشنهاد دهند انقلاب ایدئولژیک بود؟ این حرف به چه معناست؟
  • اگر خالق انقلاب ایدئولژیک بود چرا دشمن شماره یک انقلاب ایدئولژیک نامیده شد؟
  • این تناقض را آقای رجوی چگونه جواب میدهد و جواب واقعی کدام است؟
  • آیا او به مبارزه مسلحانه انتقاد داشت؟
  • آیا او به مسئول اولی مریم رجوی انتقاد داشت؟
  • آیا علی زرکش مشکل موضع و رهبری طلبی داشت؟
  • چرا او را محاکمه کردند؟
  • محاکمه علی زرکش چه بود و متهم به چه شد؟
  • به چه دلیل متهم به خیانت شد؟
  • چرا موضوع علی زرکش علنی نمیشود؟
  • آیا رابطه ای بین انقلاب ایدئولژیک و محاکمه و از دور خارج کردن علی زرکش وجود دارد؟
  • علی زرکش چه کسی را مسئول شکست سازمان و نابودی آن میدانست؟
  • مسعود رجوی چه کسی را مسئول شکست سازمان میدانست؟
  • در صورتیکه مسعود رجوی مسئول شکستها میبود چه کسی جانشین او میشد؟ علی زرکش یا مریم رجوی؟
  • چه کسی برای شکستهای سازمان محاکمه و مجرم شناخته شده؟
  • آیا آنطور که رجوی مارک زد علی زرکش در فکر خالی کردن زیرپای رجوی بوده است؟
  • اگر حرف رجوی درست باشد به چه معناست؟
  • علی زرکش در دفاع از خودش و در مقابل مارکهایی که باو زده میشد چگونه استدلال میکرد؟
  • چرا علی زرکش به چنین سرنوشتی تن داد؟ معنی اینکار او در رابطه با مارک رهبری طلبی چگونه ترجمه میشود؟
  • در لینگهای زیر در سایت انجمن نه به تروریسم و فرقه ها تا قسمت سوم مطالعه کنید:
  • http://nototerrorism-cults.com/?p=1361
  • http://nototerrorism-cults.com/?p=1476
  • http://nototerrorism-cults.com/?p=1528

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)