• امروز دوشنبه, 23 مهر 1397 - Mon 10 15 2018
 • پیوند رهایی

  اخبارروز

  فرقۀ رجوی و این بار گدایی آبرو و اعتبار از رهبر فلسطین!

  فرقۀ رجوی و این بار گدایی آبرو و اعتبار از رهبر فلسطین!

             Abbas Alfeyssal

  نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

   

  فرقۀ رجوی که از جمله همیشه به گدایی پول و امکانات از اربابان بیگانه و جنایتکار معروف است، گدایی دیگری هم همیشه داشته و دارد و آن تکدی آبرو و اعتبار می باشد که در حضیض بی آبرویی و بی اعتباری در میان ایرانیان داخل و خارج و حتی در میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی خارجه نشین هر سال در شوی سالانۀ مریم قجر دست به دامان شخصیتها و رجال سیاسی با هزینه های گزاف و واسطه کردن این و آن از میان اربابانش می شود تا به خیال خودش بادی از شهرت و اعتبار و وجهۀ آنها به دامن مریم قجر بخورد!! و انعکاسی در رسانه های بین المللی معروف به خاطر حضور آن شخصیت در برنامه شان پیدا کنند.

  سال گذشته قهرمان این سیرک مریم قجر ترکی فیصل شاهزادۀ سعودی بود تا ضمن سوغاتی آوردن چند انعکاس رسانه ای برایشان به علاوۀ اندکی از شهرت و اعتبار سیاسی آن هم نه در نزد ایرانیان بلکه نزد اربابان جدید آمریکایی شان، به علت روابط حسنه ای که با اسرائیلی ها دارد حلقۀ وصلی دیگر و قوی تر بین مریم قجر و فرقه اش از یک سو و مقامات اسرائیلی از سوی دیگر گردد تا علاوه بر گذاشتن اطلاعات ماهواره ای بیشتر در اختیار سران فرقۀ رجوی و هر چه بلندتر کردن چوب مهدی ابریشمچی و محمد محدثین روی نقشۀ «سایتهای هسته ای رژیم» و قالب کردن آنها برای خبرنگاران ظاهرا بی خبر به عنوان اطلاعات «نیروهای نفوذی مجاهدین از داخل رژیم»!!، ماشین پنجر شدۀ و اساسا اوراق شدۀ «سرنگونی»! رجویولی نمی دانستند که ضمنا «مرحوم» شدن امام غایبشان را هم اعلام خواهد کرد!! تا به صورت بی سابقه ای نقل همۀ محافل و رسانه ها گردد! واقعا انعکاسات خیلی گسترده ای داشت!!...

  اما امسال خبر می رسد که مریم قجر کاسۀ گدایی شهرت و آبرو و اعتبار نداشته اش را جلوی رهبر فلسطین محمود عباس گرفته البته با واسطه قرار دادن ارباب منطقه ای کنونی اش دربار خاندان سعودی یعنی بسا حقیرانه تر و خوارتر از هر گدای معمولی که مستقیما به طرف عابرین دست دراز می کند و کسی را واسطه قرار نمی دهد. بله مریم قجر از رهبر دولت فلسطین محمود عباس که سال گذشته با همین واسطه گری سعودی و تلاشهای تکدی سیاسی ذلیلانه با او دیدار کاملا سطحی و تشریفاتی کرده بود (دیداری که مخالفتهای بسیاری از مقامات و شخصیتهای فلسطینی را هم بر انگیخت) امسال باز با واسطه گری سعودی دعوت کرده که در سیرک سالانه اش شرکت و سخنرانی کند. البته من تا حدودی بعید و قدری نا محتمل می دانم که آقای ابو مازن به خاطر پول و حمایت سعودی از ساف و دولت فلسطین بهای آن را از شهرت و اعتبار و وجهۀ خود و سازمان آزادیبخش فلسطین و دولت فلسطین بپردازد چرا که هرگونه ظهور در کنار مریم رجوی بویژه و مشخصا برای یک مقام رسمی آن هم در حد رهبر کنونی (و نه سابق یا اسبق) ضربه ایشدید در درجۀ اول به اعتبار و وجهۀ خود او در میان مردم ایران در داخل و خارج بویژه نیروهای اپوزیسیون ایرانی و حتی در میان مردم فلسطین و کل ملت عرب و بلکه در سطح بین المللی و نزد محافل سیاسی و رسانه ای است و به همین علت تا کنون در هیچیک از برنامه ها و شوهای فرقۀ رجوی یا امضاگیری های آن هیچ مقام رسمی کنونی بالای دولتی حتی در حد وزیر و بلک معاون وزیر هم شرکت نکرده و نمی کند بلکه با یک نگاه به لیست مدعوین فرقۀ رجوی به اینگونه برنامه ها یا امضا کنندگان بیانیه های حمایت دلاری از آن در می یابیم که در میان مقامات رسمی دولتی همگی شان مقام سابق یا اسبق بوده و می باشند و هیچ مقام رسمی سر منصب بالای دولتی حاضر نمی شود با حمایت علنی از این فرقه اعتبار و وجهۀ خود و سمتش و دولتش را در برابر پول بفروشد و از بین ببرد چرا که همگان از بی پایگاهی و منفوریت و انزوای بین المللی و ایرانی و داخلی و خارجی این فرقه آگاه هستند.

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)