• امروز چهارشنبه, 04 مهر 1397 - Wed 09 26 2018
 • پیوند رهایی

  اخبارروز

  این مسئول اول چه مشخصات ومزیت هایی دارد؟

  این مسئول اول چه مشخصات ومزیت هایی دارد؟

  نوشتۀ حمید تبریزی - ایران

  28/06/1396

  این بار قرار شده که امضای هادی محسنی در بالای ظفرنامه ی دیگری درمورد انتصاب زهرا مریخی بر نوشته ای قرار گیرد که رسانه های رجوی منتشرش کرده و بدون دلیل ومدرکی ادعا کنند که این انتخاب از ضرورت " تغییر دوران " ناشی شده است!!

  چه تغییری و سپردن جای یک دوران به دوران جدید؟ – که هیچکدام تعریف نشده؟ –  وبر خواننده وباحتمال زیاد، نویسنده ی آن روشن نیست!

  باشد که واژه ایست که ازدهن یکی دررفته وتبدیل به شاه بیت نوشته های رجوی ها شده است!

  درنوشته ی مورد بررسی ، آمده است:

  " فرماندهی کل ارتش آزادیبخش ملی ایران, آقای مسعود رجوی با ایمانی قوی و تزلزل ناپذیر اصرار داشت اگر اشرف بایستد جهانی را همراه خواهد داشت. این تاکید حداقل برای من نگارنده و برای خیلیهای دیگر از دوست و دشمن غیر قابل هضم و فهم بود. بعد از هجرت بزرگ ارتش آزادی از عراق به مناطق امن خارج از عراق بود که منظور رهبر مقاومت شفافتر شد. آنهم حفظ ساختار سازمان و داشتن کانون مبارزاتی جدید خلق ایران, بهر قیمت بود ".

   بعرض انورتان برسانم که پیش بینی این کوتوله ی سیاسی ، درست ازآب درنیآمد وباوجود سقوط  خفت باراشرف ، تغییری درجهان روی نداد و بنظر می رسد شما قبلا درست تر فکر میکردید که به این لاطائلات رجوی اعتقاد نداشتید!

  دیگر اینکه اولا این هجرت بزرگ ؟! ، دستآورد تلاش خانواده های دردمند برای دور کردن فرزندان بدبخت خود از مسیر خمپاره وگلوله بود وربطی به پیروزی های رجوی ندارد!!

  ثانیا ، حفظ ساختار برده داری وعهد عتیقی سازمان قبل ازاینکه مایه ی مباهات باشد ، مایه ی ننگی درقرن 21بحساب میآید!

  ولخرجی ازچه گوارا و عدم توجه به تحلیل مشخص از شرایط مشخص:

  "در همین راستا جا دارد جهت فهم بیشتر این تاکیدات، جملاتی از یک انقلابی (ارنستو چه گوارا) را هم داشته باشیم که در آن ایام گفت:  "اگر در جایی یک کانون (مقاومت) وجود داشته باشد، حتی اگر به لحاظ کمیت محدود باشد، این کانون ارزشهای دموکراتیک را ساطع می کند. تشعشع ارزشهای آزادی، تشعشع ارزشهای همبستگی بین المللی خواهد بود... وجود چنین کانونی در منطقه ای از جهان است که مستمرا مشروعیت رژیم ستمگر را از بین می برد".

  اول اینکه تعدادی بیکار و خرو پف زن در آلبانی نشسته اند و کاری انجام نمیدهند که بتوان نام مقاومت بر آن نهاد!

  حداکثر کار شما ها نوشتن مقالات مسخره ایست که  تنهاچند نفر (از خانواده ها ویا جدا شدگان ) میتوانند جواب های دندان شکنی بدان داده وکیش ومات تان نمایند!

  ثانیا دنبال منبع این تشعشعات دموکراتیک  درجای دیگری بروید که اینجا کسی نمیتواند باور کند که اززندگی عهد دقیانوسی باند رجوی ، چیزی جز جهل وتاریکی تولید میشود و تشکیلات رجوی ، بلحاظ وابستگی فکری اش به دوران  های نخستین حضور بشریت درکره ی زمین ، رابطه ی معکوسی با دموکراسی دارد!

  دموکراسی حکومت اکثریت مردم است ورجوی  نه اکثریت مردم است ونه اکثریت سازمان منتسبه اش وبنابراین  ادعای مسخره و معنا داری میکنید!

  همینطور :

  "انتخاب مسئول اول سازمان در این شرایط را متفاوت باید دانست. این انتخاب در مرحله تهاجم است که بسیار مبارک است.. همزمانی این انتخاب هم با دو مورد مبارکتر دیگر، نویدبخش همان پاسخ تغییر دوران برای سرنگونی ولایت مطلقه فقیه است: ۱- پنجاه و دومین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران ۲- همزمانی با سالگرد هجرت بزرگ و بسیار انگیزاننده و مبارک کلیت ارتش آزادی با تمامی فرماندهی‌اش".

  این خانم چه خصوصیاتی دارد که انتصابش برای تغییر دورانی که شما بدون ارائه ی دلیل مبتنی بر دوران موهوم سخن رانده اید ، مبارک باید باشد!

  ممکن است قسمتی وگوشه ای از شق القمری که او خواهد کرد ودیگران ازعهده ی آن برنمی آمدند ، روشن کنید؟؟!

  دیگر اینکه چه فرقی  مثلا بین 51 یا 52 امین سالگرد سازمان وجود دارد؟!

  آیا راز ورمزی درعدد 52 وجود دارد که ما بخاطر ندانستن جادو جنبل وعدم تسلط به امور اصطرلابی وچیزهای دیگر  ازوجود آن  بی اطلاعیم؟

  دیگر اینکه اگر این انتقال که با فشار سنگین خانواده ها ممکن شد ومبارک است ، چرا درآن روزها هرچه فحش وبد وبیراه داشتید نثار این خانواده ها کردید؟!

  آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟

  اگر بدین نتیجه رسیده اید که آن موقع دروغ میگفتید، چرا یک عذرخواهی صریح ازاین خانواده های رنجدیده وزحمتکش نمیکنید؟!

  حمید  تبریزی

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)