• امروز سه شنبه, 01 آبان 1397 - Tue 10 23 2018
 • پیوند رهایی

  اخبارروز

  فرم کارزار شماره 10 عهدنامه اجباری اسارت ابدی دراشرف 3

   
   
   

  اسارت برای مجاهدین و نقض آشکار حقوق بشر توسط مریم رجوی

  سند آشکار نقض حقوق بشر توسط فرقه رجوی با گر تعهد نامه از کسانیکه چهار دهه است از جهان قطع هستند جهت نگهداشتن آنها در اسارتگاه ابدی تحت نام کاذب اشرف 3

  http://nototerrorism-cults.com/?p=11386

  نوشتۀ هاشمی - تیرانا - آلبانی

  خشم خدا و جهنم

  سند اجباری در اسارت ماندن مجاهدین با انواع ترفند های ضد بشری و قرون وسطایی از مریم رجوی و تشکیلات مخوف یک فرقه

  خانم رجوی آیا همین سند بزرگترین بینه برای در اسارت اجباری بودن مجاهدین بی خبر از جهان نیست؟

  مردم جهان باید به این میزان از توهین به شعور انسانی و نقض حقوق بشر صدای اعتراض بلند کنند. چگونه است مریم رجوی دجالگرانه و مانند داعش برای کسانیکه چهل سال است که دست از همه چیز خود شسته و در جهنم عراق زیر شدیدترین بمبارانهای تاریخ جنگ خلیج و موشکبارانهای رژیم و مزدوران عراقی را از سرگذرانده اند را به ترفند دورغین اگر از تشکیلات جهنمی فرقه رجوی خارج شوید به جهنم میروید و خشم خدا را بر می انگیزید و سوگند جلاله و … فرا میخواند زمانیکه سران این تشکیلات فرقه ای مجاهدین همواره خود در بزنگاهها تنها فرار را از صحنه نبرد به زندگی در پاریس ترجیح داده است و تا فیهاخالدون بورژوازی نیز فرو رفته اند برای اسرایش مبارزه با بورژوازی را خواستار میشود.

  همپیمانان

  متحدین انقلابی مریم رجوی برای مبارزه ضد بورژوازی

  متحد انقلابی دیگر مریم رجوی برای مبارره ضد بورژوازی برای مجاهدین

  متحد انقلابی دیگر مریم رجوی برای مبارره ضد بورژوازی برای مجاهدین

  یک متحد سوپر انقلابی مریم رجوی برای مبارزه با بورژوازی

  ترکی الفیصل یک متحد سوپر انقلابی مریم رجوی برای مبارزه با بورژوازی

  سرور و قیم مریم رجوی در همبستگی با وزیر خارجه ا سرائیل

  ترکی الفیصل و متحدین انقلابی دیگر مریم رجوی در مبارزه با بورژوازی ضد انقلابی!!!

  cdbg8UbzezmlJAKmcOoDQ

  یکی از متحدین بسیار انقلابی مریم که در جنگهای انقلابی آمریکا علیه ویتکنگهای ضد انقلابی نیز تجارب بسیار دارد

  adsfa

  آقای جان بولتن از انقلابیون بزرگ تاریخ و همپیمان مریم رجوی برای مبارزه با بوارژوازی ضد انقلابی

  هاشمی- تیرانا

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)