• امروز چهارشنبه, 04 مهر 1397 - Wed 09 26 2018
 • پیوند رهایی

  اخبارروز

  نامۀ حسین نژاد به عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین در مورد نامۀ فرقۀ رجوی به او

  نامۀ حسین نژاد به عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین در مورد نامۀ فرقۀ رجوی به او

  انتشار نامۀ خصوصی یک مسئول رده چندم فرقه به یک دوستش در دولت و پارلمان فلسطین با وانمود کردن آن به عنوان موضعشان در قبال تصمیم ترامپ با پایتخت اسرائیل اعلام کردن بیت المقدس یک برخورد تحقیر و توهین آمیز با شما و دولت و مردم فلسطین و فریب افکار عمومی عربی و فلسطینی و ایرانی است.

   

  بسم الله الرحمن الرحيم

  آقای عزام الاحمد مشاور دولت فلسطین و رئیس فراکسیون جنبش فتح در مجلس ملی فلسطین؛

  با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و خلق و دولت فلسطین و با آرزوی برقراری کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف. اینجانب علی حسین نژاد از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق ایران و مترجم ارشد سابق رهبری آن در عراق که بارها نامه های سران این سازمان به مرحوم ابو عمار و ابو مازن و شخص جنابعالی را به عربی ترجمه کرده ام، موضع اخیر امپریالیسم آمریکا به نمایندگی امروز دونالد ترامپ مبنی بر اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را شدیدا محکوم می کنم و اعلام می دارم که بیت المقدس پایتخت بر حق و تاریخی و همیشگی دولت و کشور فلسطین می باشد.

  رهبری سکتاریست امروز سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که در اوج بن بستها و شکستهای ایدئولوژیک و استراتژیک خود و انزای مطلقش در میان ایرانیان داخل و خارج کشور و قرار گرفتن در آستانۀ فروپاشی به دنبال موج ریزش و جدایی در میان اعضا و مسئولان و فرماندهانش در کشور آلبانی بویژه بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و خلع سلاح و اخراجشان از عراق به کشور آلبانی تنها به کمک و یاری جنگ طلب ترین جناحهای امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی چشم دوخته است، به دنبال تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت اسرائیل و تصمیم انتقال سفارت آمریکا به آنجا، بعد از مدتی سکوت ننگین در قبال این موضع ضد صلح و ضد حقوق بین الملل ترامپ که حاکی از نهایت وابستگی رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به آمریکا و اسرائیل بود و در حالیکه موجی از اعتراضات به این تصمیم تمام جهان را فرا گرفته بود به دنبال انتقادهای شدید اپوزیسیون ایران در خارج کشور از این رهبری که روزگاری ادعای دوستی دیرین با مردم و آرمان فلسطین را داشت، اخیرا در سایتهای این فرقه نامه ای را به زبان فارسی بدون متن عربی آن با امضای محمد سید المحدثین به جنابعالی منتشر کرده و بالای آن هم قید کرده که این نامه فقط برای انتشار در رسانه های فلسطینی می باشد!! تا مبادا در رسانه های دیگر جهان انعکاس یافته و موجب ناراحتی اربابان آمریکایی و اسرائیلی حضرات گردد!!

  این نوع برخورد فرقۀ رجوی یعنی انتشار نامۀ خصوصی یک مسئول رده چندم فرقه به یک دوستش در دولت و پارلمان فلسطین با وانمود کردن آن به عنوان موضعشان در قبال تصمیم ترامپ با پایتخت اسرائیل اعلام کردن بیت المقدس، به جای موضعگیری و اطلاعیۀ رسمی سازمانی یا نامه از جانب بالاترین مسئول این فرقه که امروز شخص مریم رجوی است که آن هم بایستی خطاب به رهبری دولت فلسطین می بود، یک برخورد تحقیر و توهین آمیز با شما و دولت و مردم فلسطین و فریب افکار عمومی عربی و فلسطینی و ایرانی است. این در حالیست که مریم رجوی رهبر کنونی این فرقه در مرگ یک لابی اروپایی یا آمریکایی شان شخص خودش نامۀ تسلیت می فرستد.

  رهبری کنونی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که هر روز اطلاعیۀ رسمی با امضای ارگان رسمی البته موهومش به نام «شورای ملی مقاومت» و گاهی نیز با امضا و مهر و آرم خود سازمان مجاهدین علیه ما جداشدگان از آن و مخالفانش با انواع ناسزاها و تهمتها و توهینها صادر می کند؛ در مورد موضوعی به این مهمی آن هم با ادعاها و توهمات خودبزرگ بینی بسیار بزرگتر از واقعیت بعد از سکوتی طولانی به جای صدور اطلاعیه و موضعگیری رسمی با امضای سازمان مجاهدین یا شورای دست سازش به نامه ای خصوصی به شما بسنده می کند آن هم و با قید اینکه مخصوص انتشار در رسانه های فلسطینی است و آن هم با امضای محدثین بدون هیچگونه ذکر سمت و موقعیتش در شورای خودشان به عنوان مسئول کمیسیون امور خارجه تا مبادا اربابان آمریکایی نئوکان و جنگ طلبشان و در رأس آنها ترامپ و سران رژیم صهیونیستی و در رأس آنها نتن یاهو از دستشان دلخور شوند و از دلارهای اهدایی شان و حمایتهای سیاسی شان کم کنند.

  جالب است که این نامه به صورت متن کامل و با امضای محدثین تنها به زبان فارسی و فقط در سایتهای فارسی فرقۀ رجوی منتشر شده و در سایتهای انگلیسی و حتی سایت عربی آنها که اینجانب سالیان متمادی مدیر و مترجم آن بودم منتشر نشده است و در سایت عربی شان تنها به خلاصۀ مضمونی و خبری آن به صورت نقل قول اکتفا کرده اند، از این رو می توان اساسا در وجود چنین نامه ای تردید داشت و در صورت وجود آن نیز چنانکه از متن مضمونی و نقل قولی آن به زبان عربی بر می آید به صورت مضحک و با فرهنگ و تأثیر پذیری زبانی کاملا فارسی و ایرانی بدون مراعات فرهنگ عربی و اسلامی و با غلطهای فاحش دستوری است از جمله گذاشتن ال بر سر «فتح» و عدم اطلاعشان از فرق بین مجلس قانونگذاری و مجلس ملی فلسطین که بیسوادی سران کنونی این سازمان مدعی روابط دیرین با جنبش فتح و فلسطین را می رساند.

  علاوه بر همۀ اینها و مهمتر اینکه مطلقا آنها در نامه شان به شما اگر واقعا چنین نامه ای در کار باشد موضع و تصمیم اخیر ترامپ را محکوم نکرده اند بلکه نوشته اند این تصمیم به سود رژیم ایران می باشد و ما نخواهیم گذاشت رژیم ایران از آن استفاده کند!! و این حرف آنها در حقیقت تأیید ضمنی اصل تصمیم و موضع ترامپ مبنی بر اعلام شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل می باشد.

  آقا عزام الاحمد؛

  اینجانب با توجه به حضور و کارم به مدت سه دهه در بخشهای دیپلماسی عربی و روابط خارجی سازمان مجاهدین که تحت مسئولیت همین آقای سید المحدثین کار می کردم بویژه در عراق شاهد انواع دورویی ها و دروغ و فریب و سیاستهای یک بام و دو هوا در رابطه با دولتها و جریانهای سیاسی توسط اين فرقه بودم. آنها بیانیه های تقلبی و ساختگی به نام مردم عراق و شخصیتهای عراقی و عرب و حتی مصاحبه های ساختگی به نام شخصیتها و نمایندگان پارلمان عراق جعل و منتشر می کردند و به نام و امضای گروهها و انجمنها و شوراهای ساختگی و موهوم عرب و عراقی اطلاعیه در حمایت از خودشان و باقی ماندنشان در عراق صادر و منتشر می کردند که تماما اینجانب به عنوان مترجم ارشدشان در جریان و دست اندرکار مستقیم آنها بودم.

  در همین راستا سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) حتی وقتی در عراق زیر حاکمیت و حمایت مالی و نظامی هنگفت دولت صدام حسین بودند از طریق دفاترشان در کشورهای اروپایی و آمریکا ارتباطات و مبادلات وسیع اطلاعاتی و سیاسی با دولت آمریکا و دولت اسرائیل داشتند تا مورد حمایت آنها نیز قرار بگیرند و به همین علت مطلقا در رسانه های خودشان حتی در زمان صدام جنایتهای اسرائیل علیه مردم فلسطین و جنایتها و سیاستهای آمریکا علیه مردم عراق را محکوم نمی کردند و هنوز هم محکوم نمی کنند.

  امروز همۀ تحلیلگران و نهادهای ذیربط دولتها از جمله سازمان اطلاعات عربستان سعودی که سند آن توسط ویکی لیکس منتشر شد تأکید می کنند که سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) دیگر فاقد هر گونه پایگاه مردمی در داخل ایران است و هیچ نقش و تأثیری در روند تحولات داخل ایران و مسائل مربوط به ایران ندارد، و دقیقا به همین دلیل نتیجه می گیرند که اطلاعات منتشر شده توسط این سازمان در رابطه با اماکن فعالیت هسته ای ایران برخلاف ادعای این فرقه نه توسط خودش از داخل ایران بلکه توسط اسرائیل و ماهواره های آن گرفته شده و در اختیار سران این فرقه گذاشته می شود.

  آنها حتی وحشیانه ترین و بزرگترین حملات و جنایتها و کشتارها و سیاستهای آمریکا و اسرائیل علیه مردم عراق و فلسطین را در پرهیز از ناراحتی اسرائیل و آمریکا هرگز محکوم نمی کردند و در رابطه با فلسطین هنوز هم محکوم نمی کنند.

  سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) هرگز از عمليات و حملات دولت وارتش عراق علیه رژیم صهیونیستی حمایت و پشتیبانی نکردند بطوریکه این مواضع به غایت خائنانۀ این سازمان که در خاک عراق و خاک عرب اقامت داشت و از همۀ امکانات مالی و نظامی دولت و مردم عراق و زمینشان استفاده می کرد مورد اعتراض دولت و حزب بعث عراق که یک حزب به شدت ناسیونالیستی بود قرار گرفت و بارها در ملاقاتهای رجوی با صدام حسین و مسئولان دولت وقت عراق آنها از رجوی خواستار موضعگیری علیه اسرائیل و مشخص کردن موضع خودشان در قبال سیاستهای آمریکا علیه عراق و بمبارانهای وحشیانۀ مردم عراق توسط آمریکا و نیز جنایتهای اسرائیل علیه مردم فلسطین می شدند و از سران فرقۀ رجوی می خواستند که تبلیغاتشان با فرهنگ سیاسی اروپایی و آمریکایی و مواضع یک سان با دشمنان عرب و عراق از جمله اسرائیل و تبلیغ حمایتهای مقامات و شخصیتها و مطبوعات و رسانه های خارجی حامی و لابی اسرائیل و ضد مردم فلسطین از این سازمان و ترویج دیدارهایشان با آنها و سخنرانی ها و نوشته های آنها در تلویزیون و رسانه های سازمان مجاهدین که تماما با پول دولت و مردم عراق تهیه و اداره می شدند را متوقف کنند ولی سران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به صورت خائنانه و نامردمانه مطلقا به این درخواستهای مشروع دولت عراق که اصول اولیه روابط میان مهمان و میزبان آن هم دراز مدت بوده و می باشد توجهی نمی کردند و به روابط خودشان با کانالها و نمایندگان شناخته شدۀ اسرائیلی و لابیهای اسرائیل در آمریکا و اروپا ادامه می دادند. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا نیز نهایت همکاری را با آمریکائیان با جاسوسیهایشان علیه مردم عراق و مقاومت عراق که اینجانب در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شاهد آن بودم  به عمل آوردند.

  آنها در همین حال با وقاحت و دورویی تمام تنها برای فریب افکار عمومی عرب و عراق آن موقع كه در اوائل دهۀ نود میلادی شما سفیر فلسطین در عراق بودید با التماس و اصرار و فشار نزد مقامات عراقی با شما در بغداد ملاقات می کردند یا مریم رجوی در اروپا با مرحوم ابو عمار ملاقات می کرد تا همراه با گزارشها و اطلاعیه هایی که اینجانب ترجمه می کردم به صورت دست کاری شده به سود خود و تحریف و سانسور صحبتهای شما عکسی و فیلمی برداشته و در رسانه های فارسی و عربی شان منتشر کرده و از چهره و اعتبار شما به سود خودشان و مواضع و سیاستهای فریبکارانه شان بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی بکنند.

   ملاقات سال گذشتۀ مریم رجوی با ابو مازن نیز تماما و دقیقا در همین راستای بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی در تلاش مذبوحانه برای بیرون آوردن خودشان از انزوای مطلق در میان ایرانیان و اعراب بود.

  اینجانب با توجه به کار و تجربۀ سالیانم در بخشهایی از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که همین آقای محدثین مسئول آنها بود یعنی بخشهای سیاسی و دیپلماسی عربی خواستم بدین وسیله شما و رهبران و شخصیتهای فلسطینی را از دورویی و فریبکاری و سوء استفاده های سران این فرقه از نام و چهرۀ تان برای پیشبرد اهداف خودشان و فريب ايرانيان برای توجيه و لاپوشانی همکاریهايشان با آمریکاییها و صهیونیستها آگاه کنم.

  یاریها و پشتیبانی های جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین در زمان قبل از انقلاب 79 به انقلابیون ایران از جمله بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین در تاریخ ملت ایران جاودانه است. ما اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران که از قبل از انقلاب 79 مبارزۀ خلق قهرمان فلسطین یکی از منابع الهام و انگیزشمان برای مبارزه با دیکتاتوری و وابستگی بوده آرزوی پیروزی مردم فلسطین با تشکیل دولت مستقل خودشان در تمامی سرزمین اصلی و تاریخی فلسطین به پایتختی قدس شریف را داریم وإنها لثورة حتى النصر (و آن انقلابی است تا پیروزی).

  علی حسین نژاد – عضو و مسئول و مترجم ارشد سابق سازمان مجاهدین در عراق

  پاریس – 20 دسامبر 2017

   

   

  رسالة من حسين نجاد إلى عزام الأحمد مستشار الحکومة الفلسطينية حول رسالة زمرة رجوي إليه

  نشر منظمة مجاهدي خلق رسالة خاصة من مسئول في مرتبة دانية إلى صديق له في دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني وإظهارها مظهر موقف المنظمة من قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ليس إلا تعاملا فوقيا استحقاريا موهنا مع سيادتك ومع الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخداعا للرأي العام العربي والفلسطيني والإيراني

  بسم الله الرحمن الرحيم

  السيد عزام الأحمد وزير الدولة في الحكومة الفلسطينية ورئيس كتلة حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني؛

   تحية طيبة،

  أتمنى دوام العافية والموفقية لكم وللشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها وبعاصمتها القدس الشريف.

  إني علي حسين نجاد من المنشقين عم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمترجم الأقدم السابق لقيادتها في العراق حيث ترجمت مرات عديدة رسائل قادة المنظمة إلى المرحوم أبو عمار وأبو مازن وشخص حضرتك إلى العربية، أدين بشدة الموقف الأخير للإمبريالية الأمريكية التي يمثلها اليوم دونالد ترامب باعتبار القدس الشريف عاصمة لإسرائيل (الكيان الصهيوني) وأعلن أن بيت المقدس هي العاصمة التاريخية الأبدية لدولة فلسطين.

  إن قيادة اليوم السكتارية لمنظمة مجاهدي خلق (زمرة رجوي) التي تعيش حاليا مآزق عديدة وهزائم أيديولوجية واستراتيجية وعزلة تامة لدى الإيرانيين داخل إيران وخارجها وأصبحت على وشك الانهيار والتفسخ إثر موجة انفصالات وانشقاقات الأعضاء والمسئولين والقادة عنها في ألبانيا خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ونزع أسلحتهم وتسفيرهم من العراق إلى ألبانيا راحت تتطلع اليوم إلى دعم الأجنحة الإمبريالية الأمريكية المثيرة للحروب وإلى دعم الكيان الصهيوني، فمن هذا المنطلق وإثر قرار ترامب الأخير اعتبار القدس الشريف عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وبعد التزامها الصمت المشين حيال هذا الموقف المعادي للسلام والحقوق الدولية الذي اتخذه ترامب مما كان ولا يزال يدل على غاية تبعية القيادة الحالية لمنظمة مجاهدي خلق (زمرة رجوي) إلى أميركا وإسرائيل وفي الوقت الذي كانت فيه موجة الاحتجاجات على هذا القرار الأمريكي الجائر قد عمت العالم، وإثر انتقادات شديدة وجهتها المعارضة الإيرانية الشريفة خارج البلاد إلى قيادة منظمة مجاهدي خلق التي كانت تدعي يوما ما الصداقة العريقة بينها وبين الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فإنها قامت مؤخرا بنشر رسالة في مواقعها باللغة الفارسية فقط من دون نصها العربي وبتوقيع محمد سيد المحدثين إلى سيادتك مؤكدا فوق نصها الفارسي في موقعها الرسمي أن هذه الرسالة تخص النشر في وسائل الإعلام الفلسطينية!!! حذرا من نشرها في وسائل إعلام العالم باللغات الأخرى لكي لا يتسبب في زعل أسيادهم الأمريكان والصهاينة منهم!!!.

  إن هذا النوع من تعامل زمرة رجوي أي نشر رسالة خاصة من مسئول في مرتبة دانية إلى صديق له في دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني وإظهارها مظهر موقف المنظمة من قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ليس إلا تعاملا فوقيا استحقاريا موهنا مع سيادتك ومع الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخداعا للرأي العام العربي والفلسطيني والإيراني، وذلك بدلا عن اتخاذ موقف رسمي بإصدار بيان رسمي عن المنظمة أو رسالة من أعلى مسئول وزعيم لها وهو اليوم مريم رجوي زوجة مسعود رجوي المتوفى إلى زعيم الدولة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية لكون القضية قضية هامة عالمية، فيما أن مريم رجوي الزعيمة الحالية لهذه الزمرة تبعث شخصها برسالة التعزية عادة عند وفاة لوبي إوربي أو أمريكي للزمرة.

  إن القيادة الحالية لمنظمة مجاهدي خلق (زمرة رجوي) التي تصدر يوميا بيانا رسميا بتوقيع جهازها الرسمي ولكن الوهمي المسمى بـ "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وأحيانا بتوقيع وشعار المنظمة ضد نحن المنفصلين والمنشقين عنها يتضمن صنوف الشتائم والتهم والإهانات الموجهة إلينا، تكتفي في ما يخص قضية بهذه الأهمية بإرسال رسالة خاصة إلى حضرتك وحتى تلك بتأكيد منهم أنها تخص النشر في وسائل الإعلام الفلسطينة! وبتوقيع محمد سيد المحدثين من دون ذكر منصبه وموقعه في مجلسهم الوهمي بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية فيه، وذلك بعد صمت طویل وبدلا عن إصدار بيان وموقف رسمي بتوقيع منظمة مجاهدي خلق أو مجلسها المصطنع وبرغم مزاعمها وادعاءاتها وأوهامها بالأنانية، وكل ذلك لكي لا يزعل منها أسيادها الأمريكان والصهاينة ليخفضوا دعمهم المالي والسياسي.

  ومن الملفت للنظر أن هذه الرسالة نشرت بنصها الكامل باللغة الفارسية فقط في المواقع الفارسية للمنظمة ولم ينشروها في موقعهم باللغة الإنجليزية ولا في موقعهم باللغة العربية والذي كنت أنا مديره ومترجمه لسنوات عديدة بل اكتفوا في موقعهم بالعربية بنشر مضمون الرسالة وخلاصتها على هيئة تقرير إخباري نقلي مما يجعل القارئ يشك في كون الرسالة موجودة على أرض الواقع! ويطرح السؤال بأنه لماذا لم ينشروا نص الرسالة باللغة العربية؟ وحتى تلك الخلاصة أو التقرير الإخباري باللغة العربية مشحونة بإخطاء نحوية ولغوية عديدة وحالات من التأثر بالثقافة الفارسية والإيرانية ومنها إلحاق "أل" بأول كلمة "فتح"!! وعدم علمهم بالفرق بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني مما يدل على عدم تعلم القادة الحاليين للمنظمة والذين يدعون بأن علاقات عريقة تربطهم بحركة فتح وفلسطين.

  وإضافة إلى كل ذلك والأهم أنهم وفي هذه الرسالة إلى سيادتك إذا كانت موجودة في الحقيقة لم يدينوا موقف ترامب وقراره الأخير وإنما كتبوا فقط إن هذا القرار يخدم النظام الإيراني و"أننا لن نسمح للنظام الإيراني بأن يستغله"!! وكلامهم هذا ليس إلا تأييدا ضمنيا لقرار وموقف ترامب باعتباره القدس الشريف عاصمة إسرائيل.

  سيادة الوزير عزام الأحمد؛

  إني وبسبب حضوري وعملي لثلاثة عقود في قسمي الدبلوماسية العربية والعلاقات الخارجية لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا والعراق واللذين كان يرأسهما محمد سيد المحدثين خاصة وفي العراق كنت شاهدا على صنوف النفاق والكذب والخداع وسياسة الكيل بمكيالين في ما يتعلق بالحكومات والكيانات السياسية والتي تتسم بها زمرة رجوي. إنهم كانوا يصدرون بيانات مزورة وملفقة باسم المواطنين العراقيين والشخصيات العراقية والعربية وحتى كانوا يلفقون وینشرون مقابلات مصطنعة باسم شخصيات عراقية ونواب عراقيين وكانوا يصدرون وينشرون بيانات باسم وتوقيع جمعيات ومجالس عربية وعراقية وهمية مصطنعة بأنهم يدعمون بقاء أعضاء المنظمة في العراق وأنا كمترجمهم الأقدم كنت أترجمها من نصوصها الفارسية إلى العربية مصورين بأنها كتبت أصلا بالعربية على أيدي العراقيين.

  وفي هذا الإطار كانت لقادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (زمرة رجوي) وحتى عندما كانوا مدعومين ماليا وعسكريا باهظا من قبل حكومة صدام حسين وكانوا على أرض العراق ارتباطات وتبادلات استخبارية وسياسية واسعة مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ليتمتعوا بدعمهما أيضا، ولهذا السبب لم يكونوا يدينون ويستنكرون إطلاقا في وسائل إعلامهم وحتى في عهد صدام حسين جرائم إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وجرائم وسياسات أميركا ضد أبناء الشعب العراقي وهم مازالوا على هذا الموقف.

  اليوم يؤكد جميع المحللين والأجهزة المختصة التابعة للحكومات بما فيها جهاز المخابرات السعودية (حسب وثيقة كشف عنها ويكي ليكس) أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (زمرة رجوي) لم يعد لها قبول أو شعبية داخل إيران ولا تأثير لها في الأحداث والتطورات في الداخل الإيراني والشؤون الإيرانية، وبالضبط يتوصلون من هذا المنطلق إلى أن المعلومات المنشورة من قبل هذه المنظمة حزل مواقع الأنشطة النووية الإيرانية لا تأتيهم من داخل إيران كما يزعمه قادة المنظمة وإنما الكيان الصهيوني هو الذي يسربها إلى قادة هذه الزمرة بعد التقاطها بأقمارها الصناعية.

  هذا وإنهم لم يستنكروا حتى أبشع وأضخم الهجمات والجرائم والمجازر والسياسات الأمريكية والصهيونية ضد الشعبين العراقي والفلسطيني ولا يستنكرون في الوقت الحاضر أيضا جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني حذرا من زعل إسرائيل وأميركا منهم.

  إن قادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (زمرة رجوي) لم يدعموا إطلاقا عمليات الحكومة العراقية والجيش العراقي ضد الكيان الصهيوني حتى أن الحكومة العراقية وحزب البعث العراقي الذي كان حزبا قوميا بامتياز احتجا على هذه المواقف الخيانية لمنظمة مجاهدي خلق التي كانت ضيفة للشعب العراقي والحكومة العراقية وكانت تستخدم أرض العراق للسكن والنشاط العسكري والسياسي. وكان شخص الرئيس صدام حسين والمسؤولين العراقيين آنذاك قد طلبوا مرات عديدة من مسعود رجوي عند لقائه بهم أن تتخذ المنظمة موقفا من الكيان الصهيوني من سياسات أميركا ضد العراق وعملياتها بالقصف الوحشي للمواطنين العراقيين وكذلك جرائم الكيان الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين. كما كانوا يطلبون من قادة زمرة رجوي إيقاف نشاطاتهم الإعلامية ذات الثقافة السياسية الأوربية والأمريكية والمواقف المماثلة لمواقف أعداء العرب والعراق بمن فيهم الكيان الصهيوني والترويج لحالات دعم السلطات والشخصيات والصحف ووسائل الإعلام الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني والمعادية للشعب الفلسطيني لهذه المنظمة والترويج والدعاية للقاءاتهم بهم وخطاباتهم ومكتوباتهم على وسائل إعلام منظمة مجاهدي خلق ومنها تلفزيون المنظمة والتي كانت جميعها تهيأ وتدار بأموال وإمكانيات الحكومة العراقية والشعب العراقي ولكن قادة منظمة مجاهدي خلق (زمرة رجوي) وبكل غدر وخيانة لم يكونوا يأبهون إطلاقا بهذه الطلبات الشرعية للحكومة العراقية والتي هي من المبادئ الأولية الأصيلة للعلاقات بين الضيف والمستضيف خاصة أن المنظمة كانت ضيفة بعيدة المدى في العراق؛ بل إنهم كانوا يستمرون في علاقاتهم بقنوات صهيونية ونواب برلمانات صهاينة ولوبي إسرائيل في كل من أميركا وأروبا مستغلين في ذلك الأموال والإمكانيات العراقية. وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أيضا كنت ولكوني مترجما في قسم العلاقات الخارجية للمنظمة شاهدا على غاية تعاونهم مع الأمريكان بأعمال تجسسية لصالحهم ضد الشعب العراقي والمقاومة العراقية.

  وفي نفس الوقت وبكل وقاحة ونفاق وبهدف خداع الرأي العام العربي والعراقي وعندما كنت سيادتك في أوائل التسعينيات سفيرا لفلسطين في العراق كانوا يلتقون بك في بغداد أو كانت مريم رجوي تلتقي بالمرحوم أبو عمار في أوربا لكي يصدروا تقارير إخبارية دعائية وبيانات كنت أنا أترجمها وتتسم بتحريفات وحالات رقابة وقلب لتصريحاتكم لصالحهم مرفقة بصور وأفلام وكانوا ينشرونها في وسائل إعلامهم بنصوص حسب رغباتهم ليستغلوا سمعتكم ووزنكم للترويج لمواقفهم وسياساتهم القائمة على الخداع والمراوغة.

  هذا وإن لقاء مريم رجوي في العام الماضي بأبو مازن هو الآخر كان تماما وبالضبط يهدف إلى هذا النوع من الاستغلال الإعلامي والسياسي في محاولة يائسة لإخراج أنفسهم من العزلة التامة إيرانيا وعربيا.

  إني ونظرا لتجربتي وعملي لعقود في أقسام ودوائر لمنظمة مجاهدي خلق (زمرة رجوي) كان السيد محدثين ذاته رئيسا لها وهي الأقسام أو الدوائر السياسية والدبلوماسية العربية أردت وبذلك أن أطلع سيادتك وجميع القادة الفلسطينيين والشخصيات الفلسطينية على نفاق ونفعیة قادة هذه الزمرة وكونهم مكياوليين وتعودهم على استغلال أصحاب الوزن والسمعة لصالح أهدافهم ومنها الاحتيال على الإيرانيين  المعارضين للتغطية على تقاربهم وتعاونهم مع الأمريكان والصهاينة.

  إن مساعدات ومساندات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية لثوار إيران في عهد ما قبل الثورة الإيرانية بمن فيهم مؤسسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة وتاريخ الشعب الإيراني، كما ونحن الأعضاء القدامى في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كنا نستلهم منذ ما قبل الثورة الإيرانية من كفاح الشعب الفلسطيني البطل في نضالنا ضد الديكتاتورية والتبعية، فنتمنى الانتصار النهائي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه بعاصمتها القدس الشريف وإنها لثورة حتى النصر.

  علي حسين نجاد – عضو ومسئول ومترجم أقدم سابق في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

  باريس – 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)