اخبارروز

مصاحبۀ اعضای رها شده از فرقۀ رجوی با تلویزیون تاپ چنال، کانال یک سراسری آلبانی

  • پرینت

مصاحبۀ اعضای رها شده از فرقۀ رجوی با تلویزیون تاپ چانل، کانال یک سراسری آلبانی

 

topchannel.tv

 

 

نقل از سایت «فریاد آزادی» - لینگ به منبع

...در تاریخ دوشنبه 12 فوریه 2018 تلویزون کانال یک سراسری البانی : تاپ چانل در مصاحبه ای که با اقایان منوچهر عبدی ، احسان بیدی ، سعدالله سیفی پخش کرد . این اعضا ء رها شده ، پروسه ای از جذب شدن به سازمان مجاهدین ، تبلیغات دروغینی که این سازمان برای جذب نیرو انجام می داده .تا واقعیت های که صدو هشتاد درجه بر خلاف تبلیغات انها درون تشکیلات دیده اند...این مصاحبه و پخش سراسری در حالی صورت گرفته است که ماه قبل دوشبکه استانی که با همین دوستان مصاحبه هایی انجام داده بودند . فرقه رجوی توسط لابی هایشان توانستند انها را خریداری کنند که یکی از شبکه ها مطلقا مصاحبه را پخش نکرد . شبکه بعد هم که مصاحبه را پخش کرده بود بعد از دو روز از روی سایت خود حذف کردند . با این پخش سراسری از طریق تلویزیون تاپ چانل تمامی شهروندان آلبانی به ماهیت ضد انسانی این فرقه پی بردند...

مصاحبۀ اعضای رها شده با تلویزون تاپ چانل، تلویزون کانال یک سراسری آلبانی

لینک به مصاحبه تلویزیون سراسری آلبانی تاپ چانل

در تاریخ دوشنبه 12 فوریه 2018 تلویزون کانال یک سراسری البانی : تاپ چانل در مصاحبه ای که با آقایان منوچهر عبدی ، احسان بیدی ، سعدالله سیفی پخش کرد این اعضای رها شده از فرقۀ رجوی ، پروسه ای از جذب شدن به سازمان مجاهدین ، تبلیغات دروغینی که این سازمان برای جذب نیرو انجام می داده .تا واقعیت هایی که صد و هشتاد درجه بر خلاف تبلیغات انها درون تشکیلات دیده اند . پروسه مزدوری این تشکیلات در زمان صدام حسین و سپس دست داشتن در اشوب و برهم زدن ارامش مردم عراق . ازجمله خریدن یک مشت از سیاست بازان دوره صدام حسین برای بر هم زدن نظم درون کشور عراق با بعثی های سابق و انواع دخالتها در امور این کشور، با پوشش های مختلف و جعل امضا ها ... درگیر شدن با ارتش عراق و به کشتن دادن نیروهای خود...تا زمانی که با فشار دولت عراق ، امریکا تشکیلات مجاهدین را از عراق به آلبانی انتقال داده است . همین پروسه یعنی خریدن سیاست بازان البانیائی و جذب جوانان البانی از یک سو و دخالت در امور داخلی البانی از سوئی دیگر وشرایط تشکیلات در البانی را کامل توضیح میدهند و گفتند که علت جدایی شان از این تشکیلات مخوف چی بوده است.این مصاحبه و پخش سراسری در حالی صورت گرفته است که ماه قبل دوشبکه استانی که با همین دوستان مصاحبه های انجام داده بودند فرقه رجوی توسط لابی هایشان توانستند آنها را خریداری کنند که یکی از شبکه ها مطلقا مصاحبه را پخش نکرد. شبکۀ دیگر هم که مصاحبه را پخش کرده بود آن را بعد از دو روز از روی سایت خود حذف کرد. با این پخش سراسری از طریق تلویزون تاپ چانل تمامی شهروندان آلبانی به ماهیت ضد انسانی و مزدوری این فرقه بردند که در برنامه های آینده تلاش می کنیم مصاحبه را کامل ترجمه و پیاده کنیم.

لینک به مصاحبه تلویزیون سراسری آلبانی تاپ چانل

انجمن فریاد آزادی