• امروز پنج شنبه, 26 مهر 1397 - Thu 10 18 2018
 • پیوند رهایی

  اخبارروز

  نامۀ 50 نفر از جداشدگان فرقۀ رجوی در اروپا به روزنامۀ آمریکایی دیلی کالر

  نامۀ 50 نفر از جداشدگان فرقۀ رجوی در اروپا به روزنامۀ آمریکایی دیلی کالر

  از جمله نیرنگها و ترفندهای دیرین سازمان مجاهدین و نیازهای مبرمش سناریو سازیهایی مبنی بر فقدان امنیت و در خطر بودن دائم جان افراد و مسئولان آن می باشد تا بدینگونه توجه و حمایت مقامات محلی را به خود جلب کرده و از آنها امتیازات مختلف یا باج بگیرد. ما شاهد نمونه های متعددی از این نوع ترفند باجگیری در عراق حتی زمان حامی آن رژیم صدام حسین بودیم

   

  سردبیر محترم روزنامۀ دیلی کالر – واشنگتن - آمریکا

  با درود و احترام؛

  ما گروهی از اعضا و مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK)از بخشهای مختلف آن از جمله نظامی، سیاسی، تبلیغات، روابط خارجی، لجستیک، تدارکات، حفاظت، امنیت و انتشارات مقیم کشورهای مختلف اروپا به اطلاعتان می رسانیم که مقاله ای که در آن روزنامه در لینگ

  http://dailycaller.com/2018/07/19/iran-afraid-opposition-european-policy/

  منتشر شده از آنجا که ما با انشا و ادبیات و فرهنگ خاص مسئولین این سازمان آشنایی کامل داریم نوشتۀ سران این سازمان در آمریکا و سراسر دروغ پردازی و توهمات برای جلب توجه و امتیاز دهی به این سازمان می باشد که امروز دیگر به یک فرقه تبدیل شده و در نهایت انزوای داخلی و خارجی است بطوریکه ایرانیان داخل و خارج و حتی نیروها و جریانات و شخصیتهای اپوزیسیون ایران هم از این سازمان متنفرند و این سازمان به تأکید همۀ تحلیلگران و سیاستمداران حتی وزارت خارجۀ آمریکا که اخیرا سخنگوی آن اعلام کرد فاقد هر گونه جایگاهی در میان ایرانیان می باشد.

  ما اعضا و مسئولان جدا شده از این سازمان که هر یک بین ده تا چهل و پنج سال در تشکیلات این سازمان حضور داشته و دارای مسئولیتهای مختلف در آن در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و عراق بودیم با انواع دروغها و شگردهای فریبکارانۀ این سازمان برای جلب حمایت و نجات از انزوای مطلق به خوبی آشنایی داریم.

  از جمله نیرنگها و ترفندهای دیرین سازمان مجاهدین (معروف امروز در میان ایرانیان به فرقۀ رجوی) و نیازهای مبرمش در این راستا که هنوز هم در کشورهای مختلف از جمله در آلبانی محل استقرار بیشترین افراد و مسئولان آن به کار گرفته می شود سناریو سازیهایی مبنی بر فقدان امنیت و در خطر بودن دائم جان افراد و مسئولان آن می باشد تا بدینگونه توجه و حمایت مقامات محلی را به خود جلب کرده و از آنها امتیازات مختلف یا باج بگیرد. ما شاهد نمونه های متعددی از این نوع ترفند باجگیری در عراق حتی زمان حامی آن رژیم صدام حسین با بهره برداری از چند حملۀ متقابل واقعی رژیم ایران بودیم که از جملۀ آنها تهیۀ خمپاره هایی با آرم و اسم «ارتش جمهوری اسلامی ایران» از کردستان عراق و شلیک آن توسط افراد خود سازمان به داخل قرارگاه اشرف (قرارگاه اصلی سابق سازمان مجاهدین در عراق) می باشد که به هدف گرفتن امتیازات بیشتر از دولت وقت عراق انجام می گرفت.

  ادعای قصد رژیم ایران برای حملۀ تروریستی به مقر این سازمان در تیرانا پایتخت آلبانی در هنگام جشن نوروز که در این مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ شما آمده است مطلقا دروغ و ساختگی است زیرا پیش از این هیچ گزارش خبری رسانه ای از جمله توسط رسانه های کشور آلبانی و هیچ اطلاعیه یا موضعگیری در این مورد توسط دولت آلبانی و پلیس آن کشور وجود ندارد و حتی خود سازمان مجاهدین مطلقا تا کنون در هیچیک از رسانه های خود چنین خبری منتشر نکرده و اطلاعیه و موضعگیری نداشته است. در صورتیکه اگر چنین تهدیدی واقعیت داشت در درجۀ اول خود سازمان مجاهدین باید همان موقع یعنی هفت ماه پیش خبر و ادعای آن را منتشر می کرد و اطلاعیه در مورد آن صادر می نمود.

  ادعاهای دیگر از جمله قصد انفجار تجمع این فرقه در فرانسه و قصد جاسوسی علیه آن در آمریکا تماما ساخته و پرداختۀ این سازمان برای بزرگ و مهم جلوه دادن خود و جلب توجهات به آن و گرفتن امتیازات از مقامات کشورهای مربوطه و در تلاش برای نگهداشتن باقی ماندۀ نیروهایش می باشد که روزانه از آن سازمان جدا شده و از مقر آن در آلبانی فرار می کنند و این ترفندها و سناریو سازیها در درجۀ اول اوج انزوای این سازمان و نیازش به مطرح شدن و تبلیغات در رسانه ها را می رساند. ما تأکید می کنیم که رژیم ایران هیچگونه احساس خطری از این سازمان که امروزه بیش از پیش در شرایط از هم گسیختگی و فروپاشی بسر می برد ندارد بلکه حضور سران و عناصر آن که در گذشته به انواع ترور و قتل دست زده اند در کشورهای اروپایی و آمریکا تهدیدی برای امنیت این کشورها می باشد چرا که رهبر این فرقه مسعود رجوی بارها ما جداشدگان و تمام ایرانیان مخالف این گروه را به قتل در خیابانهای اروپا و آمریکا تهدید کرده است.

  گروهی از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (MEK) مقیم کشورهای مختلف اروپا

  3 اکتبر 2018

  امضا کنندگان به ترتیب حروف اسامی فامیل:

  عیسی آزاده

  عبد الکریم ابراهیمی

  محمد اکبری

  بهمن اعظمی

  عادل اعظمی

  مالک بیت مشعل

  احسان بیدی

  حمید رضا بی کس

  شهروز تاجبخش

  ادوارد ترمادو

  علی جهانی

  قربانعلی حسین نژاد

  حسن حیرانی

  آن خدابنده

  مسعود خدابنده

  مهدی خوشحال

  علی اکبر راستگو

  محمد رزاقی

  کبری رشتی

  مجید روحی

  علیرضا زاهدی

  مهرداد ساغرچی

  محمود سپاهی

  مهدی سجودی

  نیلوفر سرفراز

  بتول سلطانی

  حمید رضا سیستانی

  احمد رضا شفیعی

  صبا شکر بیگی

  حسن شهباز

  علی شیرزاد

  رضا صادقی جبلی

  میر باقر صداقی

  منوچهر عبدی

  محمد عراقی

  حسن عزیزی

  غفور فتاحیان

  محمد کرمی

  نادر کشتکار

  همایون کهزادی

  حمیرا محمد نژاد

  احمد محمدی

  رضا محمدی

  محمد محمدی

  مصطفی محمدی

  زهرا معینی

  امیر موثقی

  سعید ناصری

  علیرضا نصر اللهی

  منصور نظری

   

  Dear editor of Daily Caller,

  With regards, we are a group of members and officials and former commanders of the People's Mojahedin Organization of Iran (MEK) from various sectors, including military, propaganda, foreign affairs and publications, we are residents of different European countries now.

  Recently, an article was published in your site titled “TRUMP’S MAIDEN SPEECH TO THE UN SECURITY COUNCIL — A MODEST PROPOSAL”.

  Since we are fully acquainted with the literature and culture of the organization, we assure you that this article was either written by them or just has been dictated to the author by MEK operatives base in the US and it is completelyillusions and fake news for attracting attention and rating to this organization.

  Today, MEK has become a cult, among the Iranian public, there is a negative view towards the MEK not only because of its policy, but more so because of its role in the post-revolution political assassinations and the Iran-Iraq war in the 1980s and ultimately not only isolated by both Iranians inside and outside Iran and the Iranian movements and opposition figures but also according to many analysts and politicians, even the US Department of State Spokeswoman recently declared and acknowledge that MEK lacks any position among the Iranians and have no support in Iran what so ever.

  we were members of this cult between ten to forty-five years with various responsibilities in different European countries, the United States and Iraq are well aware of the lies and deception and fake news which is the MEK routine practices for many years.

   

  Among Mojahedin tricks and deceptions in Albania and othe countries, are the scenarios of "lack of security and protections for their members" and their lives are at risk, so they could attract local support. (MEK known as Rajavi cult among Iranian).

  We saw several examples of this type of trick in Iraq, including the time of Saddam Hussein regime, including imports mortars with the Islamic Republic of Iran's logo from the Iraqi Kurdistan and firing them to our own base Camp Ashraf (the main headquarters of the Mujahedin-e Khalq Organization in Iraq), aimed at gaining more privileges from the Iraqi government by exploiting a few true attacks of the Iranian regime.

  The claim that the Iranian regime's intention to launch a terrorist attack on the headquarters of the MEK in Tirana, the capital of Albania, during the celebration of Nowruz, which appeared in this article published in your site, is completely false and fabricated, because there have not been any media reports what so ever, including the Albanian media, and there is no report on this issue by the Albanian government, and even the MEK itself has not published absolutely no news in any of its many fake site and media.

  If such a threat were true, at first sight the Mujahideen should have issued a statement at the time, that is, seven months ago, but no such claim exists.

  Other claims, including the intention to blow up the cult gathering in France and the intention to spy on MEK members in the United States, are completely false and funded by the MEK propaganda machine to attract attention and obtain privileges from the authorities of the respective countries and is an effort to keep the remaining members intact which in recent months and days many of them escaped from MEK camp in Tirana. These tricks and scenarios illustrate the isolation of the MEK and are out of desperation to be display and promotion in the media.

  We emphasize that the Iranian regime feels no threat or any danger from this organization, which today is more and more in a state of collapse, but in the other hand, the presence of the MEK leaders and elements that have in the past assassinated many Iranian and US personals both before and after 1979 revolution, are and will be a great danger and a threat to the security of the European and United Stated, because the leader of this cult, Masoud Rajavi repeatedly threatened to kill and murder the defectors on the streets of Europe and the United States.

  A group of former members and officials of the People's Mojahedin Organization Iran (MEK) residing in various European countries.

  October 3/2018

  Issa Azadeh

  Abdulkarim Ebrahimi

  Mohammad Akbari

  Bahman Azami

  Adel azamy

  Malek Beytemashaal

  Ehsan Bidi

  Hamid Reza Bikas

  Shahrooz Tajbakhsh

  Edward Termado

  Ali Jahani

  Ghorban Ali Hossein Nejad

  Hassan Heyrani

  Anne Khodabandeh

  Massoud Khodabandeh

  Mehdi Khoshhal

  Ali Akbar Rastgou

  Mohammad Razzaghi

  Kobra Rashti

  Majid Roohi

  Alireza Zahedi

  Mehrdad Sagharchi

  Mahmoud Sepahi

  Mehdi Sojoodi

  Niloofar Sarfraz

  Batul Soltani

  Hamid Reza Sistani

  Ahmad Reza Shafiee

  Saba Shakarbeygi

  Hasan Shahbaz

  Ali Shirzad

  Reza Sadeghi Jabali

  Mir Bagher Sedaghi

  Manouchehr Abdi

  Mohammad Araghi

  Hassan Azizi

  Ghafur Fattahian

  Mohammad Karami

  Nader Keshtkar

  Homayoun Kohzadi

  Homeyra Mohammad Nejad

  Ahmad Mohammadi

  Reza Mohammadi

  Mohammad Mohammadi

  Mostafa Mohammadi

  Zahra Moeini

  Amir Movassaghi

  Saeed Naseri

  Alireza Nasrollahi

  Mansour Nazari

  نوشتن دیدگاه


  تصویر امنیتی
  تصویر امنیتی جدید

  محبوب‌ترین مطالب (رونوشت)